Opiskelijan hyvinvointipalvelut

Opintotuki

Opintotuen tarkoituksena on turvata opiskelijoiden toimeentulomahdollisuudet opintojen aikana. Opintotuki on tarkoitettu peruskoulun jälkeisiin opintoihin niille opiskelijoille, jotka harjoittavat päätoimisia opintoja ja joilla on taloudellisen tuen tarve. Opintotukietuudet muodostuvat pääasiassa opintorahasta, asumislisästä sekä opintolainan valtiontakauksesta.

Korkeakoulussa on opintotukilautakunta, jonka tehtäviin kuuluu mm. seurata opintotukea saavien opiskelijoiden opintojen edistymistä

Lisätietoja opintotuesta löytyy osoitteesta:

http://www.puv.fi/study/opintososiaaliset_asiat/opintotuki/

Opiskeluterveydenhuolto

Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden terveydenhuollosta vastaa Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto. Ammattikorkeakoululle on nimetty omat terveydenhoitajat ja opiskelijat voivat käyttää Vaasan terveyskeskuksen palveluita. Lisätietoja löytyy osoitteesta:

http://www.puv.fi/study/opintososiaaliset_asiat/terveydenhuolto/

Opiskelijaruokailu

Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden käytössä on kaksi opiskelijaruokalaa: Ravintola Alere (Wolffintie 31) ja Ravintola Serveri (Wolffintie 30). Lisätietoja ja mm. viikoittaiset ruokalistat löytyvät osoitteesta:

http://www.puv.fi/study/opintososiaaliset_asiat/opiskelijaravintolat/