Verkko-opinnot

Vaasan ammattikorkeakoulussa verkko-oppimisympäristöt toimivat lähiopetuksen tukena useilla  opintojaksoilla. Osa opintojaksoista toteutetaan myös täysin verkko-opintoina. Oman korkeakoulun opetustarjonnan lisäksi tutkintoon voi sisällyttää myös muissa korkeakouluissa suoritettuja verkko-opintoja.

VAMKissa käytetään seuraavia verkko-oppimisympäristöjä: Portal (Moodle) sekä Adobe Connect. Lisätietoja löytyy atk-aapisesta: http://www.puv.fi/fi/study/it-basics/

 

VAMKin verkko-opintojaksot:

VAMKin tarjoamat, muut kuin koulutusten opetussuunnitelmiin sisältyvät verkko-opinnot löytyvät vapaasti valittavien opintojen taulukosta.

Seuraavilla opintojaksoilla on jatkuva toteutus. Opintojaksoja voi suorittaa 31.5.2019 asti. Ilmoittautuminen tapahtuu WinhaWillen kautta.

  • SXV0050 Positiivinen psykologia 3 op
  • SYS3003 Positiivinen psykologia ja johtaminen 2 op (HUOM: Vain YAMK-opiskelijoille)
  • SYS3004 Työhyvinvoinnin johtaminen 2 op (HUOM: Vain YAMK-opiskelijoille)
  • SYS3006 Työhyvinvoinnin johtaminen 3 op (HUOM: Vain YAMK-opiskelijoille)

Liiketalouden opetussuunnitelmaan sisältyviä matematiikan opintoja voi suorittaa myös verkko-opintoina. Mukaan opintoihin voi ilmoittautua milloin vain ja materiaaliin voi perehtyä itsenäisesti, mutta opintojen tenttiminen on mahdollista ainoastaan seuraavina viikkoina: viikot 44 ja 51 syyslukukaudella sekä viikot 11 ja 19 kevätlukukaudella. Ilmoittautuminen WinhaWillen kautta.

HUOM: Lukuvuoden 2018-2019 osalta opintoja (alla mainittuina verkko-opintoina) tarjotaan vasta kevätlukukaudella, ilmoittautuminen WinhaWillen kautta.

 

Muualla suoritettavat verkko-opinnot:

Tutkintoon voi sisällyttää myös muissa korkeakouluissa suoritettuja verkko-opintoja.

Campus Online

CampusOnline.fi on Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjonta. CampusOnline.fi tarjoaa opintojaksoja yli 20 eri ammattikorkeakoulusta. Voit ilmoittautua eri ammattikorkeakoulujen opintojaksoille ja opiskella opintoja kätevästi verkossa - ajasta ja paikasta riippumatta. CampusOnline.fi mahdollistaa opintojaksojen suorittamisen 100-prosenttisesti verkossa. 

CampusOnline.fi kevään 2019 ilmoittautumiset alkavat 18.3.2019. Ole nopea, sillä suosituimmat opintojaksot täyttyvät nopeasti. Ilmoittauduttaessa on ehdottomasti käytettävä VAMKin sähköpostiosoitetta.

Tutustu syksyn tarjontaan osoitteessa campusonline.fi

 

Avoin ammattikorkeakoulu

Kaikissa ammattikorkeakouluissa toimii avoin ammattikorkeakoulu (avoin AMK) ja avoimissa eri puolilla Suomea on runsaasti myös verkko-opintoja tarjolla. Tarjolla olevat opinnot, ilmoittautumiskäytännöt ym. selviävät kunkin avoimen AMK:n omilta verkkosivuilta. Opinnot ovat opiskelijalle maksullisia, 10-15 euroa/opintopiste ja opintomaksut tulee maksaa itse.

POIKKEUS: Centria AMK:n Averko-eoppimiskeskus tarjoaa opintonsa ilmaiseksi tutkinto-opiskelijoille ja avoimen AMK:n polkuopiskelijoille. Katso tarjonta täällä: https://tki.centria.fi/koulutuskalenteri/averko. Ilmoittauduttaessa on ehdottomasti käytettävä VAMKin sähköpostiosoitetta. Ilmoittautuminen päättyy 9.9.2018.

 

Avoin yliopisto

Avoimissa yliopistoissa eri puolilla Suomea on tarjolla myös virtuaalisesti suoritettavia opintoja. Tarjolla olevat opinnot, ilmoittautumiskäytännöt ym. selviävät kunkin avoimen yliopiston omilta verkkosivuilta. Tarjontaa on koottu myös Opintopolkuun. Opinnot ovat opiskelijalle maksullisia, 10-15 euroa/opintopiste ja opintomaksut tulee maksaa itse.

 

Yliopistojen Aasia-verkosto

Aasian ohjelma on valtakunnallinen monitieteinen perusopintojen tason opintokokonaisuus. Ohjelma antaa vankan tiedollisen pohjan Itä- ja Kaakkois-Aasiasta opiskelijoille, joiden opinto- ja urasuunnitelmat liittyvät Aasiaan.

Opetus tapahtuu englannin kielellä erilaisten etäopetusmuotojen avulla (verkkoluentoja, -kursseja ja -harjoituksia) ja ohjelma toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Ohjelma sopii omaksi sivuainekokonaisuudekseen, tai siitä voi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja. Lisätietoja opinnoista, opintomaksuista sekä ilmoittautumisesta täältä.

 

HUOM: Muualla suoritettavista opinnoista kannattaa keskustella etukäteen oman koulutuspäällikön tai opon kanssa, jotta voit varmistaa opintojen soveltuvuuden tutkintoosi.