Yritysklinikka 684x195 sivustokuva

Opiskelijaprojekteja työelämälle!

Yritysklinikan kautta Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä työelämälle räätälöityjä tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimeksiantoja opintojensa puitteissa. Opiskelijaprojekteja eli  toimeksiantoja toteutetaan lukuvuoden aikana eri koulutusyksiköissä ja projektien toteutusta ohjaavat opettajat. Projekteissa pääset soveltamaan teoriaa käytäntöön ja tilaaja saa syntyneet tutkimustulokset sekä kehittämisehdotukset käyttöönsä. Yritysklinikan projektit toteutetaan opintojaksooilla osana opintosuoritusta. Tällöin projektin ohjaajana/asiantuntijana toimii opintojakson vastuuopettaja(t). Tavoitteena on, että projektien avulla opiskelijat saavat kokemusta erilaisista kehittämisprojekteista ja todellisia kontakteja työelämään. Opintojaksoihin sisällytetään sellaisia projekteja, jotka sinne sisältönsä puolesta hyvin soveltuvat.