Opintojen mitoitus

Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan opintojaksoina, jotka ovat opintojen ja opetuksen perusyksikköjä. Opintojaksot on mitoitettu opintopisteinä. Opintopisteellä tarkoitetaan opiskelijan arvioitua keskimääräistä 27 tunnin työpanosta opintojen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä voi koostua lähiopetuksesta, virtuaaliopetuksesta, ryhmätöistä, itsenäisestä työskentelystä, tentiin valmistautumisesta, tentistä jne.