JOO-opinnot

VAMK on solminut vaasalaisten korkeakoulujen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SEAMK) kanssa joustavan opinto-oikeuden sopimuksia, jotka antavat opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista korkeakouluista.

Opiskeluoikeuden hakeminen

Opiskelijat voivat hakea opintoja muista korkeakouluista pääsääntöisesti ensimmäisen opintovuoden jälkeen. Opiskeluoikeus JOO-opintoihin voidaan myöntää läsnäolevalle opiskelijalle, jos kotikorkeakoulu puoltaa sitä.

Opiskeluoikeus voidaan myöntää sellaisiin opintoihin, jotka opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa korvaavina tai täydentävinä opintoina ja joita pääsääntöisesti ei ole tarjolla kotikorkeakoulussa. Suoritettujen opintojen hyväksymisestä tutkintoon ja opintojen asemasta tutkinnossa päättää Vaasan ammattikorkeakoulu.

Puoltoa opiskella muissa korkeakouluissa tulee hakea ensin omasta korkeakoulusta JOO-lomakkeella, joka jätetään opintototoimistoon. Hakemuksen käsittelee koulutuspäällikkö, joka hyväksyy/hylkää suunnitellut JOO-opinnot osaksi hakijan opintosuunnitelmaa (HOPS)

Koulutuspäällikkö lähettää kopion myönteisestä päätöksestä opintotoimistoon tiedoksi. Sieltä lomake lähetetään kohdekorkeakouluun, joka päättää opiskeluoikeuden myöntämisestä.

Opiskeluoikeuden myöntäminen

Kohdekorkeakoulu ilmoittaa opiskelijalle ja opiskelijan korkeakoulun opintotoimistoon myönteisestä/kielteisestä JOO-opiskeluoikeuspäätöksestä. Opiskeluoikeuden myöntäminen riippuu aina kohdekorkeakoulun mahdollisuuksista ottaa vastaan toisen korkeakoulun opiskelijoita. Kohdekorkeakoululla on mahdollisuus arvioida hakijan lähtötaso opiskeluoikeuden myöntämistä harkittaessa.

JOO-sopimuksen mukaisiin opintoihin on jatkuva haku ja opiskeluoikeus  myönnetään enintään lukuvuodeksi kerrallaan. Joustava opiskeluoikeus päättyy samaan aikaan kun tutkinnon suorittamisoikeus Vaasan ammattikorkeakoulussa (ts. tutkinnon valmistuminen päättää JOO-opiskeluoikeuden voimassaolon).

Kohdekorkeakoulu lähettää opiskelijalle ja Vaasan ammattikorkeakouluun opintosuoritusotteen suoritetuista JOO-opinnoista, jonka perusteella ne voidaan kirjata muualla suoritettuina opintoina. JOO-opintojen suoritustietojen toimittaminen kotikorkeakoulun opintosuoritusrekisteriin on opiskelijan vastuulla.

Kohdekorkeakoulut

Vaasan korkeakoulukonsortio

Vaasassa toimivien korkeakoulujen välinen sopimus joustavasta opinto-oikeudesta. Korkeakoulujen hakuohjeet

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

VAMKin ja SeAMKin tutkinto-opiskelijat voivat hakea määräaikaista opiskeluoikeutta suorittaakseen tutkintoonsa sisältyviä opintoja kumppanikorkeakoulussa. JOO-sopimuksella pyritään laajentamaan opintotarjontaa sekä edistämään tutkinnon suorittamista.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmat ja yhteystiedot.

Joo-lomakkeet ja ohjeet

Opiskeluoikeuden hakemiseen liittyvät ohjeet ja hakulomakkeet löytyvät täältä: http://www.puv.fi/fi/study/lomakkeet/