Ryhmäohjaajat

Opiskelijoiden ohjauksessa ryhmä­ohjaajan osuus on merkittävä, sillä  tavoitteena on opintojen kohtuullinen eteneminen ja valmistuminen. Ryhmäohjaaja on lähellä opiskelijoita oleva tuttu ja turvallinen henkilö, jonka puoleen opiskelijan on luontevaa kääntyä opintojen solmukohdissa ja ongelmatilanteessa, tai kun on kysyttävää. Ryhmä toimii myös turvaverkkona tarjoten myös vertaistukea, joka lisää opiskelijan hyvinvointia.

Pääajatuksena on, että koko opintojen ajan ryhmäohjaaja käy jokaisen ryhmänsä opiskelijan kanssa henkilökohtaisia kehityskeskusteluja, jolloin yhdessä pysäh­dytään tarkastelemaan, missä vaiheessa kunkin opiskelijan opinnot ovat. Ensimmäisenä vuonna on syyslukukaudella tulokeskustelu ja keväällä kehityskeskustelu. Opintojen jatkuessa sään­nönmukaisesti on koko opiskelijan polun ajan yksi kehityskeskustelu lukuvuodessa. Opiskelijalle tarjoutuu mahdollisuus keskustella tulevista suunnitel­mistaan ja valinnoistaan sekä arvioida omaa työskentelyään yhdessä ryhmäohjaajan kanssa.

Ryhmäohjaajat

Liiketalous

Sosiaali ja terveys

Tekniikka

Ryhmäohjaajan käsikirja 2018

Ryhmänohjaajien sivut intrassa

Seuranta- ja arviointilomakeet

Palautetaan opinto-ohjaajalle ja kopio osastonjohtajalle!

Tulokeskustelun seuranta- ja arviointilomake

Kehityskeskustelun seuranta- ja arviointilomake