Opiskelun tueksi

Opitaan yhdessä!

Opitaan yhdessä opintojakso on suunniteltu opintojen etenemiseen avuksi tilanteissa, joissa opiskelija tai useampi tarvitsee lisäharjoitusta tai -ohjausta saavuttaakseen opintojakson tavoitteet. Aloite voi tulla opiskelijalta tai opettajalta. Lisäohjauksen antajana toimii opiskelijatoveri (tai kaksi) ja korvaus työstä on opintopisteitä vapaasti valittaviin opintoihin. Lisäohjauksesta sovitaan opintojakson opettajan kanssa ja hän myös kirjaa suoritukset raportin pohjalta Winhaan.

Lisäohjauslomake

Oppimaan oppiminen

opiskelutaidot.fi

Vinkkejä opiskelutaitoihin sekä opiskelutaitoillat verkossa.

Valtti – Valmis tutkinto työelämävalttina

Uraohjaus

toissa.fi

Tietoa työllistymisestä ja valmistuneiden kuvauksia työstään.

urapolulla.fi

Verkkopalvelussa pohditaan ja suunnitellaan omaa uraa itsenäisesti tai ryhmässä.

uraohjaus.net

Arvioi itseäsi ja osaamistasi! TAITO-URAlla hahmotat persoonallisuuden piirteitäsi, tietojasi ja taitojasi. AIKA-URAn avulla tunnistat vahvuutesi ja kehittämiskohteesi ajankäytössä.