Erilaiset oppijat

Erilaisilla oppijoilla tarkoitetaan sellaisia henkilöitä, jotka eivät pysty käyttämään kapasiteettiaan täydellisesti opiskelussa johtuen esimerkiksi lukemis- tai kirjoittamisvaikeudesta, matemaattisesta hahmottamisvaikeudesta, koordinaation tai tilan hahmottamisen vaikeudesta tai aivojen tiedonprosessoinnin erilaisuudesta.

VAMK:ssa on ollut käytössä 1.1.2010 alkaen ohjeet, erityisjärjestelyistä LUKI- ja oppimisvaikeustilanteissa.

Opiskelijalla on oikeus saada anomuksesta lisäohjausta tai tarvittavia erityisjärjestelyitä. Ota yhteyttä  opinto-ohjaajaasi tarvittavien erityisjärjestelyjen kartoittamiseksi.

Erityisjärjestelyt käytännössä: lisäaika tentissä / tietokoneen käyttö tentissä.