Ympäristöalan seminaari ”Hulevesiratkaisut rakennetussa ympäristössä” VAMKissa 13.9.

Julkaistu 2012-09-07 14:18:53 EEST.

Vaasan ammattikorkeakoulu (VAMK) järjestää yhdessä Vaasan kaupungin kaavoitusyksikön kanssa seminaarin aiheesta Hulevesiratkaisut rakennetutussa ympäristössä.

Aika: torstai 13.9. klo 9.00-16.00
Paikka: Vaasan ammattikorkeakoulu, Wolffintie 30, juhlasali

Seminaarissa esitellään uusimmat tuotteistetut ratkaisut hulevesien hallintaan ja käsitellään lisääntyvien hulevesihaasteiden ratkomiseksi tarvittavia toimenpiteitä. Lisäksi kuullaan viimeisimmät kokemukset ja kuulumiset alan suomalaisilta huippuosaajilta. Seminaariohjelma.

Rankkasateiden yleistyminen on lisännyt tulvia myös taajamissa. Tulvahaittojen ehkäisemiseksi hulevesien hallinnan keinot on ratkaistava riittävän aikaisin maankäytön suunnittelussa. Hallitsemattomina hulevedet aiheuttavat vesistöjen pilaantumisen lisäksi rakennetussa ympäristössä kosteusvaurioita, erityisesti tiiviisti rakennetuilla alueilla. Hulevesien kokonaisvaltainen hallinta edellyttää uudenlaisia ratkaisuja sekä teknisten ammattialojen aiempaa laaja-alaisempaa yhteistyötä maankäytön suunnittelussa, valvonnassa ja toteutuksessa.

– VAMKin ympäristöteknologian koulutusohjelman opiskelijat osallistuvat seminaariin osana opintojaan. Seminaari tarjoaa opiskelijoillemme erinomaiset edellytykset uusimman tiedon hankintaan hulevesiratkaisuista, kertoo ympäristösuunnittelun lehtori Vesa-Matti Honkanen.

VAMKin ympäristöteknologian koulutusohjelma tarjoaa haasteellisen ja mielenkiintoisen väylän uudenaikaiseen asiantuntijuuteen. Ohjelma valmentaa opiskelijoita alan monipuolisiin ja maailmanlaajuisiin tehtäviin. Koulutus antaa valmiuksia ratkaista ympäristöalan muuttuvia ongelmia tekniikan ja kestävän kehityksen keinoin.

 

Takaisin