VAMKissa palkittiin parhaat opinnäytetyöt

Julkaistu 2014-02-11 08:54:51 EET.

Vaasan ammattikorkeakoulussa palkittiin vuoden 2013 parhaat opinnäytetyöt. Stipendillä ansiokkaasta opinnäytetyöstä palkittiin englanninkielisessä International Business -koulutuksessa opiskellut Marjaana Alanko, sairaanhoitajaksi valmistunut Sirpa Laaksonen sekä tradenomi Toni Kankaanpää.

Opinnäytetöiden arviointikriteereinä käytettiin yhteyttä alan ammattikäytäntöihin, työssä hyödynnettyjä menetelmiä, saatuja tuloksia sekä raportointia.

- Töissä oli kehitetty hyviä käytännön ratkaisuja, ja näin ne olivat ammattikorkeakoulun tavoitteiden mukaisia. Hyvä lopputulos syntyi tasapainoisesta kokonaisuudesta, jossa opinnäytetyön eri osat olivat sopivassa suhteessa toisiinsa, kertoo arviointityöryhmän jäsen, yliopettaja Ulla Isosaari.

International Business: Marjaana Alanko selvitti opinnäytetyössään, saako asiakas lisäarvoa tilaamalla verkkokauppa Zalandon uutiskirjettä. Tutkimuksen tavoitteena oli saada uutta tietoa suomalaisista uutiskirjeen tilaajista, jotta heille voitaisiin jatkossa tarjota parempia uutiskirjeitä. Tutkimus suoritettiin lähettämällä sähköpostitse kyselylomake Facebookista kerätyille vastaajille. Tulokset osoittivat, että pääsääntöisesti uutiskirjeeseen oltiin tyytyväisiä, mutta sisällöstä toivottiin yksilöllisempää ja lähetystiheyteen harvennusta. Työn erityinen anti oli uuden tiedon tuottaminen vähän tutkitusta ja ajankohtaisesta aiheesta. Opinnäytetyön ohjasi yliopettaja Kim Skåtar.

Sosiaali- ja terveysala: Sirpa Laaksonen tutki äitien kokemuksia saamastaan ja tarvitsemastaan tuesta, kun lapsi kuolee synnytyksen aikana tai pian sen jälkeen, sekä miten hoitohenkilökunnan suhtautuminen kuolemaan ja suruun oli äidille välittynyt. Tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella Käpy ry:n internetsivuilla ja suljetuissa Facebook-ryhmissä. Tutkimuksessa tärkeimmiksi asioiksi nousivat hoitajan läsnäolo ja äidille tarjottu aika, keskustelumahdollisuudet, yksilöllisyys, yksityisyys ja rohkaisu kuolleen lapsen kohtaamiseen. Työn erityinen anti oli antaa selkeitä käytännön ohjeita hoitajille, miten lapsensa menettäneitä äitejä kohdataan. Opinnäytetyön ohjaajana toimi lehtori Ritva Alaniemi.

Liiketalous: Toni Kankaanpään opinnäytetyön tavoitteena oli keskittyä kansainvälisen suuryrityksen lisätilausprosessin kehittämiseen. Keskeisimmät kehittämiskohteet olivat prosessin tiedonkulun ja kannattavuuden parantaminen. Tulosten perusteella muodostettiin opinnäytetyön keskeisimmät kehittämisehdotukset, jotka ovat prosessikaavio ja -kuvaus sekä erilaiset tiedonkulkuun liittyvät parannukset, kuten laajennettu PMDR (Project Material Delivery Request) -kaavake sekä prosessikaavion rinnalle kehitetty tiedonkulkukaavio. Työn erityinen anti organisaatiolle oli sysäys käytännön prosessin eteenpäin viemiseksi. Opinnäytetyön ohjasi yliopettaja Mika Ylinen.

web_Palkitut-opinnäytetyöt-VAMK_kuva1.jpg

Sirpa Laaksosen ja Toni Kankaanpään opinnäytetyöt noteerattiin Vaasan ammattikorkeakoulun viime vuoden parhaimpina. Kuvasta puuttuu kolmas palkittu, Marjaana Alanko. Kuva: Eliina Salmela

Takaisin