VAMKissa kehitetään modernin robotiikan osaamista

Julkaistu 2016-06-29 10:26:42 EEST.

Digitaalisaation, automaatisaation ja robotisaation merkitys kasvaa jokaisella tekniikan alalla, ja on tärkeää, että tulevaisuuden insinööri hallitsee nämä osa-alueet. Tähän tavoitteeseen pyritään uudella MoRo – Modernin robotiikan koulutusyhteistyöhankkeella, joka on Vaasan, Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulujen yhteinen.

- Hankkeen tavoitteena on nostaa nykyaikaisen robotiikan osaamistasoa kouluissa ja yrityksissä sekä madaltaa kynnystä uuden robottiteknologian käyttöönottoon, kertoo projektia vetävä Mika Billing VAMKista.

Tavoitteena on myös lisätä oppilaitosten välistä yhteistyötä sekä osaamisen jakamista ja kehittämistä yhdessä työelämän kanssa.

- Yhdessä tekemisen ja jakamisen kulttuuri on avainasemassa uusien tekniikoiden omaksumisessa ja käyttöönotossa ja mahdollistaa monipuolisemmat sisällöt kursseihin, sanoo Billing.

Kaavio_Morohanke_1.jpg

Koulujen välisellä yhteistyöllä voidaan ottaa haltuun modernit robottiteknologiat kattavammin. Samalla opiskelusisällöt monipuolistuvat. Yrityksillä on mahdollisuus hyödyntää ympäristöä simuloinnissa ja testauksessa.

YuMi tukee oppimista

Hankkeen ajaksi on hankittu uudentyyppinen yhteistyörobotti ABB YuMi. Tämän avulla tullaan tekemään erilaisia pilotteja alueiden yrityksissä.

- Robottia käytetään myös opetuksen tukena simuloinnissa ja etäkäyttöharjoituksissa. Lisäksi järjestetään seminaareja ja tuotetaan verkko-oppimisympäristöön avointa materiaalia, sanoo Billing.

Myöhemmin yritykset voivat hyödyntää oppimisympäristöä ja hankittua osaamista modernin robotiikan testausympäristönä ja henkilöstön koulutuksessa.

- Kynnys modernin robottiteknologian käyttöönottoon madaltuu. Samalla opiskelijoilla on mahdollisuus verkottua ja tutustua elinkeinoelämän toimintatapoihin, kertoo Billing.

MoRo-hankkeen rahoittaa Euroopan unionin aluekehitysrahasto ja se kestää 31.12.2017 saakka.

Yumi_Billing.jpg

Kesäkuun alussa hankkeeseen haettiin uutta oppia Automatica-messuilta Saksasta, kertoo Mika Billing vierellään YuMi-robotti. Kuva: Eliina Salmela

Lisätietoja:

www.morohanke.fi ja
mika.billing@vamk.fi

EU_EAKR_FI_vertical.jpgVipuvoimaaEU_2014_2020.jpg

Takaisin