VAMKin sosionomiopiskelijat innostivat ikäihmisiä teknologian pariin

Julkaistu 2013-05-22 08:46:53 EEST.

Vaasan ammattikorkeakoulun, VAMKin ensimmäisen vuoden sosionomiopiskelijat ovat olleet mukana kehittämässä ikäihmisille soveltuvaa hyvinvointiteknologiaa. Yhteisen projektin tarkoituksena oli tukea vanhusten kotona asumista ja samalla kannustaa heitä käyttämään sosiaalista mediaa. Tarkoituksena oli myös ehkäistä vanhusten syrjäytymistä sekä helpottaa yksinäisyyden ja turvattomuuden tunteita.

Keväällä 2013 sosionomiopiskelijat kävivät pienryhmissä keskustelemassa ja muistelemassa ikäihmisten kanssa. Jokaisella ryhmällä oli omat aiheensa, joiden pohjalta muistelu käytiin. Näiden kohtaamisten mukaan laadittiin digitaaliset tarinat. Digitaalisissa tarinoissa on koottuna muun muassa teoriaa, liikkuvaa kuvaa, ajatuksia, kokemuksia, valokuvia ja elämänohjeita.

www_aktivointitv_palaute.jpg

VAMKin sosionomiopiskelijat kiittivät ikäihmisiä antoisista keskusteluhetkistä.

Opiskelijoiden mielestä digitaalisessa tarinoinnissa oli erittäin mielenkiintoista ja ainutlaatuista olla mukana. Opiskelijat saivat mahdollisuuden tutustua ikäihmisiin ja kuulla arvokkaitakin asioita, joita he eivät voi kirjoista lukea. Myös opiskelijat saivat mahdollisuuden auttaa ikäihmisiä ymmärtämään nykyteknologian mahdollisuuksia.

- Oli mielenkiintoista kuulla vanhusten lapsuudesta ja siitä miten paljon asiat ovat muuttuneet vuosikymmenten aikana, kertoi eräs mukana ollut opiskelija, jolla ei ole omia isovanhempia.

- Ihana olla osallisena tällaisessa projektissa, jolla on joku merkityksellisempikin tarkoitus, kommentoi nimimerkki ”Tarinoiden lumoissa”.

www_aktivointitv_yleisö.jpg

Yleisö seurasi digitarinoita mielenkiinnolla.

Ikäihmisille tarinointi antoi mahdollisuuden kertoa ja jakaa oman elämän kokemuksia niin opiskelijoille kuin muille ikäihmisille. Digitarinointi avarsi myös vanhusten näkemyksiä teknologiasta ja sen tuomista mahdollisuuksista.

Nimimerkki ”Suurperheen likka” kertoi antamassaan palautteessa: ”Ihanaa jakaa nuorille tietoa siitä kuinka ennen vanhaan pestiin pyykit ja tiskattiin astiat, kun ei ollut mitään nykyajan ihanuuksia, vaikka kuivausrumpua en kyllä ole koskaan ostanut kun kyllä ne pyykit narullakin kuivuu.”

- On tärkeää ylläpitää sosiaalisia suhteita, myös vanhemmalla iällä ja varsinkin silloin, kun ei ole enää työelämässä mukana. Ihminen tarvitsee toisia ihmisiä joiden kanssa jakaa elämän ilot ja surut, totesi nimimerkki ”Eläkeläinen”.

www_aktivointitv_sosionomit.jpg

Projektissa mukana olleita sosionomiopiskelijoita.

Kohtaamisia yli sukupolvien -yhteistyö koski 1A- ja 1B–luokan sosionomeja. Digitaaliset tarinat esiteltiin opintojakson päätösseminaarissa Vuorikodilla 14.5.2013 ja 17.5.2013. Yhteistyökumppaneina toimi viisi korttelikerhoa, Vaasan Karjalaseura, Vuorikoti, Vaasan Eläkeläisneuvosto (nykyään Vaasan Ikäneuvosto), Kokemuskertojat ja Merenkulun Kuluttajat. Digitaaliset tarinat tuotettiin VAMKin Yhteiskunnan toiminta -opintojakson puitteissa AktivointiTV-hankkeelle.

Teksti ja kuvat: Sosionomiopiskelija Johanna Koski

Takaisin