VAMKin sosionomiopiskelijat avartavalla opintomatkalla Virossa

Julkaistu 2014-06-10 12:37:36 EEST.

Vaasan ammattikorkeakoulun VAMKin neljä sosionomiopiskelijaa suuntasi toukokuussa kohti Pärnua 12 päivän intensiivikurssille. Opintomatkan tarkoituksena oli tutustua työperäiseen muuttoon sosiaalityön näkökulmasta.

Erasmus IP on intensiiviopiskelujakso, jossa opiskelijat työskentelevät monikulttuurisissa ryhmissä. Viron opintomatkalle osallistui sosiaalialan opiskelijoita ja opettajia kuudesta eri Euroopan maasta. Opiskelijat jaettiin pienempiin työryhmiin, joissa pohdittiin Viron työperäistä maastamuuttoa ja maaseudun houkuttelevuuden lisäämistä. Työskentelykielenä oli englanti.

viro_ryhmäkuva.jpg

Erasmus IP intensiivijaksolle ”Employees on a Move, Social Work in Action” osallistuneet yhteispotretissa.

Päiväretkiä ja pienryhmäopiskelua

Päivät Pärnussa kuluivat luennoilla ja pienryhmissä työskennellessä. Pääsimme osallistumaan myös kahdelle päiväretkelle. Maalaiskylä Missoon suuntautuvalla retkellä tutustuimme kyläkouluun ja paikalliseen elämäntapaan sekä saimme selkeämmän kuvan siitä, millainen haaste meidän työryhmillä oli edessä. Vierailimme myös itäisessä Narvan kaupungissa.

Pienryhmissä työskentely tuntui mukavalta luentojen kuuntelun jälkeen. Tehtävänämme oli pohtia, miten maaseutu saataisiin houkuttelevammaksi, sillä kylien autioituminen on todellinen uhka Virossa. Työskentelimme pienryhmissä intensiivisesti useamman päivän ajan. Viimeisenä opintopäivänä jokainen ryhmä esitti suunnitelmansa muille. Saimme ideoistamme hyvää palautetta ja nyt odotammekin, miten Virossa aiotaan hyödyntää tekemiämme suunnitelmia.

Koulupäivä loppui yleensä noin neljän, viiden aikaan iltapäivällä, jonka jälkeen menimme koko ryhmän kanssa yhteiselle illalliselle. Vapaa-ajan ohjelmasta oli myös huolehdittu ja pääsimme esimerkiksi valmistamaan perinteistä virolaista illallista paikalliseen ammattikouluun. Vapaa-ajalla tutkimme kaupunkia ja vietimme paljon aikaa isossa porukassa. Pärnu oli erittäin hieno ja idyllinen kaupunki.

viro_rakennus.jpg

Pärnussa oli paljon ihasteltavaa, ja kevätkin oli jo pitkällä.

Kansainvälisyys  kannattaa

Yhteistyö eurooppalaisten opiskelijoiden kanssa oli mielenkiintoista ja opettavaista. Saimme uusia ja erilaisia näkökulmia siihen, mitkä sosiaaliset asiat toimivat hyvin ja mitkä vaativat vielä kehittämistä – myös muissa Euroopan maissa. Projektityö vieraalla kielellä oli meille haaste, sillä suurin osa meistä oli käyttänyt englantia ainoastaan koulun englannin tunneilla. Huomasimme kuitenkin melko nopeasti, että kaikki muutkin olivat samassa tilanteessa ja lopulta - harjoittelu tekee mestarin. Suuressa ryhmässä toimiminen ja opiskelu oli myös uutta ja opettavaista.

Oli mielenkiintoista huomata, kuinka suomalainen luonne ja kulttuuri erosivat muiden maiden vastaavista. Small talk oli olennainen osa kommunikointia muiden kanssa, mikä vaati ensimmäisinä päivinä hieman harjoittelua. Tämän tyyppinen keskustelutapa oli meille suomalaisille melko vierasta, sillä olemme enemmänkin suoraan asiaan -tyyppisiä ihmisiä. Sopeuduimme kuitenkin koko joukko hyvin ja vietimme sujuvasti kaksi viikkoa yhdessä kulttuurieroista huolimatta.

Haluamme kannustaa kaikkia VAMKin opiskelijoita rohkeasti mukaan kansainväliseen toimintaan sekä projekteihin. Matka oli ehdottomasti kokemisen arvoinen. Kahden viikon aikana englannin kielen taidot paranivat rutkasti ja opimme alkeita myös muista kielistä!

 

Viro_kulttuuri.jpg

Tutustuimme toisiimme ja eri kulttuureihin perinteisten ruokien sekä leikkien avulla. Letkajenkka oli hitti!

Teksti ja kuvat: Sosionomiopiskelijat Jaakko Lundell, Jenni Ervasti, Jessica Nygård ja Maria Avcilar

Takaisin