VAMKin siirtyminen etäopetukseen on onnistunut yli odotusten

Julkaistu 2020-06-02 09:20:17 EEST.

Vaasan ammattikorkeakoulun opetushenkilökunta on ollut etäopetuksen sujumiseen kaiken kaikkiaan tyytyväinen. Tekniikka on toiminut satunnaisista häiriöistä huolimatta paremmin kuin osattiin odottaakaan. Kokemuksia etäopetuksesta selvitettiin valtakunnallisessa kyselytutkimuksessa. Kyselyyn vastasi 1561 ammattikorkeakoulujen opetushenkilöstön jäsentä.

IMG_5539_web.jpg

Tietyn osan opetuksesta voisi opettajien mielestä hoitaa normaaliolosuhteissakin etäyhteyden välityksellä. Tällaisia ovat esimerkiksi opinnäytetöiden ohjaus. Yllättäen myös esimerkiksi oman näytön jakaminen videoneuvottelusovelluksessa voi olla parempi ja tarkempi tapa esitellä tietoa kuin sen näyttäminen vaikkapa videotykin välityksellä.

Etätyöskentely toimi erinomaisesti huolimatta ajoittaisista ongelmista tietotekniikan kanssa. Toiset vastaajista suhtautuivat tekniikkaan hyvinkin myönteisesti.

– Etätyöskentelyä voisi huomattavasti lisätä myös normaaliolosuhteissa. Tietyt koulutukselliset asiat - mm. opinnäytetyöesitykset ja esitystilaisuudet sekä kokoukset voisi hoitaa ZOOM-tilaisuuksina, kommentoi eräs tutkimukseen osallistunut vastaaja.

Etäopetus soveltuu erityisen hyvin myös monimuoto-opetukseen, jossa opiskelijat käyvät tyypillisesti samaan aikaan päivätöissä ja aikataulujen yhteensovittaminen on haastavampaa.

Loppujen lopuksi positiivinen kokemus

Etäopiskeluun sopivien oppimistehtävien laadinnassa sekä opetuksen ja oppimisen rytmittämisessä opettajat kokevat onnistuneensa hyvin. Opettajat myös hehkuttavat erityisesti kollegoilta saamansa vertaistuen sekä IT-tuen merkitystä etäopetukseen siirtymisessä.

Etäopetuksen haasteina esiin nousivat opiskelijoiden osallistuminen etäluennoille ja toisaalta vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa. Oppilaiden aktiivisuus etäopetuksessa jakoi mielipiteet. Osalla aktiivisuus jäi odotuksista, mutta osa havaitsi sen päinvastoin nousseen. Myös kokeiden valvomisessa on haasteita, kun opiskelijat eivät voineet olla fyysisesti paikalla. Myös yhteisöllisyys kollegoiden kanssa jäi luonnollisesti vähäisemmäksi poikkeustilan vuoksi.

Myös Vaasan ammattikorkeakoulun rehtori Kati Komulainen pitää tutkimuksen tuloksia oikean suuntaisina.

– Kiitän valtavalla ylpeydellä meidän opetushenkilöstöämme, joka on kollegiaalisesti toinen toistaan tukien mahdollistanut opetuksen laadukkaan toteutumisen tänä keväänä, kiittelee Komulainen.

Kaiken kaikkiaan tästä ”etäopetuksen keväästä” on jäänyt käteen paljon uusia työkaluja ja uusia taitoja opetuksessa sovellettavaksi.

Takaisin