VAMKin opiskelijalle merkittävä kaupan alan tunnustus

Julkaistu 2016-04-06 08:35:19 EEST.

VAMKin liiketalouden opiskelija Anni Pitkäkangas on valittu Vuoden Nuoreksi Merkonomiksi.

Liiketalouden Liitto LTA ry:n, Kaupallisen Opetuksen Edistämisliitto ry:n, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n ja Opetushallituksen muodostaman raadin mukaan alajärveläinen Anni Pitkäkangas on erinomainen esimerkki ansioituneesta opiskelijasta. Pitkäkangas on hyödyntänyt myös ansiokkaasti paikallisia opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksia sekä hankkinut kokemusta yrittäjyydestä.

Kilpailun arviointiperusteissa, opintomenestyksen ja ammattiosaamisen lisäksi, mitattiin myös muita kansalaisyhteiskunnan ja vapaaehtoistoiminnan piiriin kuuluvia asioita, kuten harrastuksia ja yhteiskunnallista vaikuttamista.

Pitkäkangas suoritti merkonomiopintonsa Järviseudun Ammatti-instituutissa sekä samanaikaisesti lukio-opinnot Alajärven lukiossa. Hän valmistui merkonomiksi ja ylioppilaaksi vuonna 2015, minkä jälkeen on jatkanut liiketalouden opintoja Vaasan ammattikorkeakoulussa.

Vuoden Nuori Merkonomi -kilpailu järjestettiin nyt kolmatta kertaa.

www_Anni.jpg

Anni Pitkäkangas aikoo erikoistua opinnoissaan taloushallintoon. VAMKin opettajat, opiskelukaverit ja käytännönläheiset opetustavat saavat erityistä kiitosta.

Teksti ja kuva: Eliina Salmela

Takaisin