VAMKin kansainvälinen väliauditointi: laatujärjestelmä toimii, kehitettävää palautteissa ja tiedonkulussa

Julkaistu 2017-02-02 08:24:17 EET.

VAMKin kansainvälinen väliauditointi päättyi johtoryhmälle ja koulutuspäälliköille pidettyyn palauteseminaariin maanantaina 30.1.2017.

Seminaarissa auditointiryhmän puheenjohtaja Prof. Reina Ferrandez-Berrueco kertoi alustavasti auditointiryhmän tekemistä havainnoista. Auditointiryhmän mukaan VAMKin laatujärjestelmä toimii kokonaisuutena oikein hyvin toiminnanohjauksen ja johtamisen välineenä ja se vaikuttaa niin henkilöstön kuin opiskelijoidenkin päivittäiseen työhön. Henkilöstö on asiantuntevaa ja oli hyvin perillä sekä VAMKin strategiasta että laatujärjestelmästä. VAMKin opiskelijat olivat ylpeitä siitä, että opiskelivat VAMKissa. VAMKia pidettiin kansainvälisenä, sopivankokoisena ja hyvänä korkeakouluna.

Keskeisimmät kehittämiskohteet liittyivät palautejärjestelmien toimivuuteen ja tiedonkulkuun eri henkilöryhmien ja tasojen välillä. Molemmissa auditoijat havaitsivat virallisten järjestelmien lisäksi toimintaan vaikuttavia epävirallisia ja toisistaan poikkeavia käytäntöjä. Auditointiryhmä ehdottikin, että VAMKissa kiinnitettäisiin huomiota näihin ja pyrittäisiin löytämään keinoja, miten saataisiin kirjattua myös sellaiset palautteet, jotka eivät tule tietoon virallisten järjestelmien kautta.

Tiedonkulkuun liittyi ongelmia tiedon välittymisessä eri tasojen välillä sekä eri henkilöryhmien kesken. Tietoa välitetään ylhäältä alaspäin, mutta esimiesten ja muun henkilöstön sekä opiskelijoiden välillä näyttäisi olevan kuilu, jonka yli tieto ei välity tarpeeksi. Keskustelua aiheutti myös niin opiskelijoiden kuin henkilöstönkin epätasainen työn jakautuminen ja säästötoimenpiteiden vaikutukset opetukseen, mikä näkyy mm. suurina ryhmäkokoina sekä opetussuunnitelmien jatkuva uudistaminen.

Kaiken kaikkiaan auditointiryhmän mielestä VAMKissa on tehty hyvää työtä toiminnan laadun kehittämiseksi. VAMKin erityisiä vahvuuksia on kompaktius kaikkien koulutusten sijaitessa samalla kampusalueella, hyvät yhteydet työelämään ja kansainvälisyys. Näitä VAMKin tulisi muistaa hyödyntää vielä paremmin kehittämisessä.
Kirjallinen raportti auditoinnin tuloksista saadaan käyttöön kevään aikana.

Audit_team_2017_VAMK.jpg

Auditoijina toimivat tulivat VAMKin kansainvälisistä laadunhallinnan yhteistyökorkeakouluista Itävallasta, Espanjasta ja Slovakiasta.

Lisätietoja:
tarja.kettunen@vamk.fi

Takaisin