VAMKin ja Novian sosiaali- ja terveysala yhteiseen Alere-kiinteistöön

Julkaistu 2016-10-03 10:17:21 EEST.

Vaasan ammattikorkeakoulun VAMKin ja Yrkeshögskolan Novian sosiaali- ja terveysalan opetus tulee tammikuusta 2017 alkaen toimimaan yhteisessä kiinteistössä Vaasan Palosaaren kampuksella.

www_Kampuspiha-logolla3.jpg

Yhteisen kiinteistön ja oppimisympäristön nimeksi tulee Alere. Modernin opetuksen vaatimuksiin peruskorjattu kiinteistö tulee tarjoamaan opiskelijoille viihtyisien tilojen lisäksi yhteistä opetusta ja opettajien vaihtoa suomen- ja ruotsinkielisten koulutusten kesken. Yhteistyö vahvistaa merkittävästi opiskelijoiden kilpailukykyä Vaasan alueen kaksikielisissä työympäristöissä.

VAMK ja Novia ovat kehittäneet tätä aiemmin Medibothniaksi kutsuttua sosiaali- ja terveysalan osaamisen yhteishanketta vuodesta 2009. Yhteistyökumppaneita ovat SÖFUK eli Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur –koulutus- ja kuntayhtymä, Vaasan kaupunki sekä Vaasan sairaanhoitopiiri. Kiinteistössä on aiemmin toiminut YA Yrkesakademin i Österbotten, joka siirtyi Vanhaan Vaasaan.

Henkilöstölle ja opiskelijoille pidetyn kiinteistön nimikilpailun voittaneen ehdotuksen teki Hanna Holmström, joka työskentelee Novialla. Alere-nimivalintaa puolsi erityisesti se, että latinan kielestä johdettu ehdotus kuvastaa sosiaali- ja terveysalan ominaispiirteitä, kuten hoivaa ja huolenpitoa ja koulutuksellisessa mielessä osaamisen ravitsemista. Lisäksi nimi toimii niin suomen, ruotsin kuin englannin kielellä.

Alere

  • VAMKin ja Novian yhteinen sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristö
  • Yhteensä 1500 opiskelijaa, henkilöstöä 80
  • VAMK kouluttaa sairaanhoitajia, terveydenhoitajia sekä sosionomeja
  • Novia kouluttaa kätilöitä, terveydenhoitajia, sairaanhoitajia, sosionomeja, estenomeja, bioanalyytikkoja sekä röntgenhoitajia
  • Sosiaali- ja terveysalan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa
  • Yli 10 000 neliötä, jossa on mm. 180-paikkainen Florence-auditorio, 40-paikkainen Wrede-auditorio sekä katettu, yli 600 neliön Tori erilaisten tapahtumien järjestämiseen.

LISÄTIETOJA
Rehtori Tauno Kekäle, VAMK, puh. 0400 761 619
Johtaja Raimo Koivisto, VAMK sosiaali- ja terveysala, puh. 040 753 3928
Rehtori Örjan Andersson, Novia, puh. 050 527 2286

http://www.medibothnia.fi/hankekuvaus/

www_Alere ulko-opaste FINAL.jpg

Takaisin