VAMKin International Business -opiskelijat yhteistyössä pohjalaisyritysten kanssa

Julkaistu 2013-01-23 14:39:15 EET.

Vaasan seudun pk-yrityksillä on kasvava tarve kansainvälistymiseen. VAMK on ollut tukemassa näitä ponnistuksia alueella Get Global -hankkeen kautta. Hankkeen tavoitteena oli kehittää VAMKin International Business -koulutusohjelmaa vastaamaan entistä paremmin yrityselämän osaamisvaatimuksia ja samalla avata kansainvälisille opiskelijoille väylä suomalaiseen työelämään ja kulttuuriin.

Hanke on saanut Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämää ESR-rahoitusta (Euroopan sosiaalirahasto), ja siinä on ollut mukana 14 kansainvälistymisvaiheessa olevaa pk-yritystä Pohjanmaalta ja Etelä-Pohjanmaalta. Lisäksi kaksivuotisen hankkeen aikana on tehty yrityskysely ja -haastatteluita, joihin osallistui yhteensä noin 100 yritystä. Näiden pohjalta on tarkoitus tehdä konkreettisia muutoksia International Business -koulutusohjelman sisältöihin ja opetusmenetelmiin.

- Muutosten tavoitteena on lisätä esimerkiksi opiskelijoiden innovatiivisuutta, ongelmanratkaisukykyä, projektijohtamista ja strategista ajattelua kehittäviä tehtäviä, kertoo projektipäällikkö Satu Lautamäki VAMKista.

Englanninkielisen koulutusohjelman kehittämisellä pyritään luonnollisesti myös siihen, että saadaan yritykset hyödyntämään VAMKin kansainvälisten opiskelijoiden osaamista.

- Tätä on tuettu muun muassa sovelluksella, jossa yrityksillä on mahdollisuus nähdä opiskelijan CV ja olla sitä kautta yhteydessä sopivat taidot hallitsevaan osaajaan, jatkaa Satu Lautamäki.

Yritysprojektit hyödyttävät molempia

Hankkeen myötä myös International Business -koulutusohjelman opiskelijat ovat osallistuneet erilaisiin yritysprojekteihin. Yhdessä näistä opiskelijat kehittivät vaasalaiselle UPC Konsultoinnille energian säästämiseen liittyviä palveluita, joita voidaan hyödyntää UpCode-sovelluksen avulla. Yrityksessä aiotaan hyödyntää kansainvälisten opiskelijoiden osaamista myös jatkossa.

- Saimme lisää ajatuksia ja konsepteja, joita voimme kehittää eteenpäin. Kannustamme myös muita seudun yrityksiä osallistumaan rohkeasti opiskelijoiden kanssa tehtäviin projekteihin sekä muutenkin edesauttamaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä, sanoo Joakim Strand UpCodesta.

International Business -opiskelija, Kiinasta Suomeen saapunut Liu Mengmeng oli mukana yritysprojektissa, jonka myötä hän pääsi tutustumaan lähemmin suomalaiseen yrityskulttuuriin.

- On hienoa, että opiskelijat pääsevät jo opintojen aikana tekemään yhteistyötä yritysten kanssa. Yhteistyön myötä on mahdollista saada uusia kontakteja, jotka voivat poikia jopa työpaikan opintojen jälkeen, kiittelee Liu Mengmeng.

Yritysprojektien pohjalta on kehitetty opiskelijatöinä toteutettavia palveluita, kuten innovatiivinen työpaja, kansainvälinen markkina-analyysi ja kansainvälisten liikeneuvotteluiden valmennus. Palveluita tullaan myöhemmin tarjoamaan VAMKin Yritysklinikan kautta yrityksille.

Vaasan ammattikorkeakoulun Get Global -hanke käynnistyi 1.1.2011 ja päättyi 31.12.2012.

Lautamakijaopiskelija23.1.13.jpg

Liu Mengmeng oli mukana suunnittelemassa energian säästämiseen liittyviä palveluita UPC Konsultoinnille. Yliopettaja Satu Lautamäen mielestä aidoissa työelämäprojekteissa opiskelijat oppivat ennen kaikkea vastuunottoa ja tiimityöskentelyä.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö, yliopettaja Satu Lautamäki
puh. 040 011 3990, satu.lautamaki@puv.fiTakaisin