VAMKin defibrillaattoreiden sijaintipaikat

Julkaistu 2013-05-20 08:26:17 EEST.

VAMK on sydänturvallinen työ- ja opiskelupaikka.

Kiinteistöihimme on sijoitettu 3 defibrillaattori –laitetta. Defibrillaattori on sydämen sähköisen rytmin siirtolaite, jolla pyritään poistamaan haitallisen rytmin aiheuttama sydämen kaaostila antamalla elvytettävän sydänlihakseen tasavirtasähköisku.

Laitteet on sijoitettu
-          Wolffintiellä vahtimestereiden huoneeseen infossa
(laitteen remontin aikaisesta sijoituksesta ei ole vielä varmuutta)
-          Raastuvankatu 31:ssä  henkilöstön kahvihuoneen RA223
-          Technobothniassa sähkölabran käytävälle (pääovelta käytävä oikealle)

Deffoihin ja niiden käyttöön tutustutaan ensiapukursseilla. Laitteen käyttäminen on helppoa ja turvallista. Laite neuvoo käyttäjäänsä, eikä sillä voi aiheuttaa autettavalle vahinkoa, sillä laite ei anna sähköiskua, mikäli autettavalla ei ole kammiovärinää.

Lisätietoja maallikon suorittamasta defibrillaatiosta; http://www.defi.fi/materiaali/Maallikon_suorittama_defibrillaatio_hoitoketjussa.pdf

Elvytyksen onnistumisen ratkaisee ennen kaikkea aika, joka kuluu sydämen pysähtymisestä elvytyksen aloittamiseen.
Kertaathan elvytysohjeet; http://www.punainenristi.fi/ensiapuohjeet/elvytys

Takaisin