VAMKille merkittävä lahjoitus Wapicelta

Julkaistu 2016-01-15 09:58:02 EET.

Ohjelmistokehitykseen erikoistunut vaasalainen Wapice lahjoitti VAMKille uutta teknologiaa opetuskäyttöön.

Wapice lahjoitti tekniikan opetukseen WRM (Wapice Remote Management) -laitteita, joilla voidaan kerätä tietoa hajautetun energiatuotannon järjestelmistä. Lahjoitukseen sisältyy myös käyttöoikeudet Wapicen tekemään Internet of Things (IoT-Ticket) -järjestelmään, jonka avulla laitteilla kerättyä tietoa voidaan hallita ja valvoa. 

- IoT on nopeasti kehittyvää teknologiaa, ja Vaasa on kehityksessä voimakkaasti mukana. Myös Suomen hallituksen strategisessa ohjelmassa korostetaan digitalisaatiota, ja opetuksessamme haluamme vastata näihin odotuksiin, kertoo VAMKin koulutuspäällikkö Seppo Mäkinen.

www_wapicelahjoitus3.jpg

Lahjoituksen luovutti Wapicen toimitusjohtaja Pasi Tuominen (oik.). VAMKin tekniikan yksikön johtaja Jorma Tuominen (vas.) ja tietotekniikan koulutuspäällikkö Seppo Mäkinen iloitsivat uudesta teknologiasta.

Huipputekniikkaa merikampuksella

Uutta teknologiaa tullaan hyödyntämään erityisesti tietotekniikan opetuksessa.

- Lahjoitettu järjestelmä edesauttaa Vaasan vahvuuksien huomioimista myös ohjelmisto- ja tietotekniikkaopetuksessa. Tietotekniikkahan on yksi merkittävä osa-alue energiateollisuuteen liittyvässä vientiteollisuudessa, sanoo yliopettaja Timo Kankaanpää.

Wapicen lahjoittamat laitteet ja järjestelmä sijoitetaan opetuslaboratorio Technobothniaan.

- Technobothnia on kuin Vaasan energiaklusteri pienoiskoossa. Opiskelijat voivat jo opiskeluaikana tutustua yrityksissä käytettäviin tekniikoihin, joita ovat esimerkiksi globaali moottorien etävalvonta, robottiautomaatio, älykkäät sähköverkot ja hajautetut energiantuottojärjestelmät, luettelee tekniikan johtaja Jorma Tuominen.

www_Wapicelahjoitus4.jpg

Yliopettaja Timo Kankaanpää (oik.) esittelee, miten uutta teknologiaa voidaan hyödyntää opetuksessa.

www_WRM.jpg

Automatisoituva maailma vaatii laitteiden verkostoitumista toisiinsa etäohjauksen, valvonnan ja tiedonkeruun vuoksi. WRM-laitteilla kerätään tietoa hajautetun energiantuotannon järjestelmistä.

Wapicen lahjoitus on hyvä esimerkki yrityksen ja VAMKin jo pitkään jatkuneesta yhteistyöstä. Tiivis yhteistyö elinkeinoelämän kanssa varmistaa, että opetuksessa voidaan huomioida teollisuuden todellisiin ja muuttuviin tarpeisiin vastaaminen.

- Vaasassa on lukuisia yrityksiä, jotka tarvitsevat yhä enenevässä määrin tietotekniikan osaajia, joten myös koulutusta tullaan vahvistamaan seudulla, sanoo Seppo Mäkinen.

Teksti: Eliina Salmela
Kuvat: Markku Kuusinen

Takaisin