VAMK yourself! Haku VAMK-opintoihin alkaa tänään!

Julkaistu 2013-03-04 09:02:16 EET.

Ammattikorkeakoulujen suomen- ja ruotsinkielisten koulutusohjelmien yhteishaku käynnistyy maanantaina 4.3.2013 ja kestää 3.4. asti. Nuorten ja aikuisten koulutuksiin haetaan yhtä aikaa osoitteessa www.amkhaku.fi. Opinnot alkavat syksyllä 2013.

Nuorten koulutukset

Tekniikan alalta insinööriksi.Tekniikan osaajille on valtava kysyntä Vaasan seudulla. VAMKin tiiviit yhteydet työelämään tarjoavat tekniikan opiskelijoille huikeita mahdollisuuksia työharjoitteluun sekä työnantajille tehtäviin projekteihin ja opinnäytetöihin.

Liiketalouden alalta tradenomiksi. Kaksikielisen, kansainvälisen ja vientivetoisen Vaasan alueen työnantajat arvostavat kielitaitoisia VAMK-tradenomeja, joilla on liiketalouden vankka perusosaaminen.

Sosiaali- ja terveysalalta sairaanhoitajaksi, terveydenhoitajaksi, sosionomiksi. Vastuullisia alan ammattilaisia tarvitaan tulevaisuudessa enemmän kuin koskaan aiemmin.

Aikuisten koulutukset

Työelämän nopea kehittyminen edellyttää jatkuvaa oppimista. Aikuiskoulutuksemme on monimuotoista, joten se sopii myös työssäkävijälle.

AMK-tutkintoon johtava koulutus

Amk-tutkintoon johtava aikuiskoulutus (2-4 vuotta) täydentää opiskelijan aiempaa koulutusta ja työkokemusta.

- Rakennustekniikka
- Liiketalous

Ylempi AMK-tutkinto

Ylempi amk-tutkinto (2-3 vuotta) vastaa työelämän kehittyneisiin osaamistarpeisiin  antaa mahdollisuuden tutkintoon johtavaan jatko-opiskeluun ammatillista väylää pitkin.

- Rakentaminen
- Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen
- Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

Lisätietoja:

hakutoimisto@vamk.fi
Puh. 020 693 323 (vaihde)

Takaisin