VAMK palkitsi vuoden 2020 Opetuksen huiput

Julkaistu 2020-06-04 08:55:47 EEST.

Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK ja opiskelijakunta VAMOK ovat palkinneet opettajat, jotka ovat lukuvuoden aikana osoittaneet olevansa VAMKin opetuksen huippuja. Palkitut valittiin opiskelijaäänestyksessä annettujen äänien ja erityisesti sanallisen palautteen perusteella.

Vuoden-huiput-2020_www.jpg

VAMKin Opetuksen huiput vuonna 2020 ovat Marko Rantasalo (vas.), Ritva Alaniemi ja Thomas Sabel.

– Opetuksen huiput -äänestyksessä koulumme opiskelijat saivat antaa äänensä opettajille, jotka olivat heidän mielestään suoriutuneet erityisen hyvin. Etäopetukseen siirtyminen on varmasti ollut kova ja haastava paikka opettajille, niinkuin opiskelijoillekin, mutta silti olemme päässeet eteenpäin ja opiskelijat ovat saaneet opetusta, jota tarvitsemme työelämään. Valinnoissa arvioitiin opetusmenetelmien toimivuutta, innostavaa opetustyyliä, hyvää käytännön osaamista, työelämän tuntemusta sekä ajantasaista alan osaamista. Palautteista nousi esiin vahvasti opiskelijoista välittäminen, motivointi, innostuminen sekä asiantuntemus, kertoo VAMOKin puheenjohtaja Paavo Sormunen.

Yksi opettaja jokaiselta VAMKin koulutusalalta sai tunnustuksen erinomaisesta työstään.

- Tekniikka: Lapualla syntynyt ja 4-vuotiaana vanhempien kainalossa Vaasaan tullut Marko Rantasalo opettaa energiaan ja automaatioon liittyviä kokonaisuuksia. Vaikka Rantasalo aloittikin työt jo lähes 30 vuotta sitten, aprillipäivänä 1992, hän ei näe, että opettajana voisi koskaan olla täysinoppinut. Alan parhaiksi puoliksi hän nostaakin monimuotoisuuden ja jatkuvan kehityksen.

 - Liiketalous: Vaasasta kotoisin oleva Thomas Sabel on työskennellyt vuodesta 2001 lähtien VAMKissa ja opettaa markkinointia, tutkimukseen liittyviä aiheita sekä Corporate Social Responsibility -kokonaisuutta. Tärkein opiskeluaikana opittava asia on Thomasin mielestä oppia tuntemaan itseään oppijana, eli oppia oppimaan. Lisäksi kaikki elämiseen liittyvät asiat, sosiaalinen elämä ja verkostojen rakentaminen. Liiketalouden opettamisessa parasta ovat erilaiset ihmiset ja innokkaat opiskelijat, sekä tietysti hyvät työkaverit.

 - Sosiaali- ja terveysala: Ylitorniolainen Ritva Alaniemi aloitti VAMKissa opettajana 2007 ja opettaa seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä kursseja, vaikka suurimman osan ajasta tällä hetkellä viekin opinto-ohjaus. Alaniemen mielestä tärkein opiskeluaikana sisäistettävä asia on jatkuvan oppimisen tarve – aina voi kehittyä ammattilaisena ja ihmisenä. Hoitotyön oman osa-alueensa puolesta Alaniemi pitää parhaana asiana elämänmyönteisyyttä. Opettajana parasta on opiskelijoiden kanssa tehtävä yhteistyö.

VAMKin vuoden opetuksen huiput -valinnalla halutaan kannustaa opettajia työssään. Tunnustuksella tuodaan esille opetuksen tärkeyttä sekä edistetään opettajien motivaatiota itsensä kehittämiseen. VAMKissa työskentelee 100 opettajaa, joista ääniä keräsi kaikkiaan 45.

Takaisin