VAMK kehittää seudun akkuteknologian osaamista Sitran tuella

Julkaistu 2017-12-13 10:08:10 EET.

Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK käynnistää uuden opintokokonaisuuden, jossa koulutetaan akkuteknologian osaajia seudun elinkeinoelämälle. Opintokokonaisuus toteutetaan hankkeena, jonka päärahoittajana toimii Sitra.

akkuhanke2_450.jpg

Sitra rahoittaa Vaasan seudun akkuteknologian koulutusta.

Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Vaasan yliopiston, Yrkeshögskolan Novian ja Oulun yliopiston Kokkolan yksikön (Chydenius) kanssa. Myös seudun yritykset ovat tiiviisti mukana kurssisisältöjen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Maailmalla on käynnissä useita suuren mittakaavan valmistukseen tähtääviä akkutehdashankkeita. Tällaisen investoinnin houkuttelussa myös Suomi ja erityisesti Vaasan seutu on ollut aktiivinen. GigaVaasa-hankkeen saama myönteinen julkisuus onkin osaltaan ollut mahdollistamassa opintokokonaisuuden syntyä.

- Maailmalla on vielä vähän akkujen kiertotalousosaamista. Suomesta voisi kiertotalouden kärkimaana tulla yksi merkittävä osaamiskeskittymä, jos suunnittelu tehtäisiin elinkaarinäkökulmasta. Tämä on ollut myös koulutuksen suunnittelun lähtökohtana, kertoo VAMKin tekniikan johtaja Jorma Tuominen.

Yritysten tuottamien tuotteiden ympäristöystävällisyys koko elinkaaren ajalla on yksi suuri kilpailutekijä globaaleilla markkinoilla. Vaasan seudun tavoitteena on kasvaa Euroopan tasolla merkittävimmäksi energiateknologian keskittymäksi vuoteen 2030 mennessä.

- Kasvuun tarvitaan olemassa olevien yritysten kasvua, uusia kansainvälisille markkinoille tähtääviä yrityksiä sekä yhteistyötä niin yritysten kuin koulutuksen, tutkimuksen ja viranomaisten kanssa, sanoo Tuominen.

VAMK, Vaasan yliopisto ja Novia ovat toteuttaneet aiemminkin yhteisiä englanninkielisiä opintokokonaisuuksia. Yhteistä koulutusta ja tutkimusta tehostaa Vaasassa myös yhteinen opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothnia sekä yliopiston uusi VEBIC-laboratorio.

- Yhteisessä opetuksessa säästetään opintojen toteutuskustannuksissa sekä saadaan monipuolisuutta osaamiseen eri organisaatioista ja yrityksistä tulevien opettajien ja asiantuntijoiden myötä, Tuominen kertoo.

Opinnoissa paneudutaan erityisesti akkuteknologian resurssitehokkaaseen suunnitteluun, akkusovelluksiin sekä kiertotalouteen, ja harjoitustöinä tehdään aitoja työelämän toimeksiantoja. Ne voidaan sisällyttää korkeakoulussa opiskelevan opintosuunnitelmaan; vapaasti valittaviin tai suuntaaviin opintoihin. Valmiit kurssit siirretään myös verkkoon kaikkien ulottuville. Hanke päättyy vuoden 2018 lopussa.

Lisätietoja:

Johtaja Jorma Tuominen
Puh. 040 582 7623

Takaisin