VAMK ja VY yhteiseen tekniikan opetukseen

Julkaistu 2015-12-09 13:33:13 EET.

Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK ja Vaasan yliopisto VY ovat sopineet laajasta yhteisen tekniikan opetuksen käynnistämisestä yliopiston tekniikan kandidaatin ja ammattikorkeakoulun insinöörikoulutuksessa. Yhteistyöllä saavutetaan erikoistumista, laatua ja laajuutta ilman tarvetta henkilöresurssien lisäämiseen.

- Suomen mittakaavassakin uudenlainen ja edistyksellinen opetuksen sisältöjen jakaminen ja opetusresurssien yhdistäminen lisää valinnanvaraa opiskelijoille ja palvelee yhä paremmin elinkeinoelämän tarpeita, iloitsee VAMKin rehtori Tauno Kekäle.

Opetusta yhdistetään aloilla, joissa on tarkoituksenmukaisia sisällöllisiä yhtymäkohtia, kuten energia- ja informaatiotekniikka, sähkö- ja tietotekniikka sekä tuotantotalous ja konetekniikka. Osa uudesta opetuksesta tulee tarjolle jo ensi syksynä ja täysi tarjonta on saatavilla syksystä 2017.

www_tekniikanyhteistyo.jpg

VAMKin tekniikan johtaja Jorma Tuominen, yliopiston ma. rehtori Jari Kuusisto ja VAMKin rehtori Tauno Kekäle iloitsevat ainutlaatuisesta yhteistyöstä tekniikan koulutuksessa.

Ajantasaista osaamista työelämän tarpeisiin

Yhteistyössä huomioidaan erityisesti seudun energiateknologian keskittymän tarpeet.

- Sen haasteisiin voimme vastata nyt entistä vahvemmilla opetussisällöillä, kun yhdistämme opettajiemme osaamisen, lupaa VY:n teknillisen tiedekunnan dekaani Erkki Antila.

Vaasan seudun energiakeskittymän yritykset hyötyvät siitä, että opetusalan toimijat yhdistävät voimansa tehostamaan opetusta.

- Yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyö on vahva esimerkki uudistuskyvystä. Wärtsilä haluaa olla teknologiajohtaja omalla alallaan myös tulevaisuudessa, ja on tärkeää, että sekä opetuksen sisältö että rakenne kehittyvät ajan mukana, kommentoi Wärtsilä Finland Oy:n toimitusjohtaja Stefan Damlin.

Korkeakoulukumppanusten opiskelijat voivat suorittaa yhteisiä opintoja jopa kahden vuoden opintoja vastaavan ajan. Opetusyhteistyötä ammattiaineiden lisäksi tehdään kielten, luonnontieteiden ja matematiikan opinnoissa. Insinööritutkinnon sisältö toteutetaan siten, että se antaa riittävät valmiudet siirtyä joustavasti diplomi-insinöörin koulutusohjelmaan.

- Näin syvälle opetukseen ulottuva yhteistyö poistaa AMK-opiskelijalta tarpeen suorittaa silta- eli täydentäviä opintoja. Yliopisto-opiskelijalle tarjoutuu monipuolinen näkemys tekniikan alan koko ammattikuvasta, summaa VAMKin tekniikan johtaja Jorma Tuominen.

Koulutusyhteistyö tiivistää entisestään toimijoiden Tekniikan kampus -yhteistyötä, joka pohjautuu vahvasti erityisesti vuonna 1996 yhteisesti käynnistettyyn tekniikan laboratorio- ja tutkimuskeskus Technobothniaan.

Ministeri Grahn-Laasonen: Suomi osaamisen kärkimaaksi

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen vieraili Vaasassa keskiviikkona korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaarissa. Ministeri puhui teemasta "Suomi osaamisen kärkimaaksi” Vaasan yliopistolla.

Ministeri haastoi korkeakoulut talkoisiin Suomen talouden nostamiseksi.

- Korkeakoulut ovat keskeisessä asemassa löytämään uusia palveluita, tuotteita ja ratkaisuja, ministeri linjasi.

Grahn-Laasonen toivoo vahvoja uusia osaamiskeskittymiä Suomeen. Nämä löytyvät profiloitumisen kautta korkeakoulujen keskittyessä vahvoihin osaamisalueisiinsa. Ministeriö odottaa helmikuussa korkeakouluilta uusia ja luovia ratkaisuja profiloitumiseen ja keskinäisen yhteistyön tiivistämiseen.

www_Ministeripuhe.jpg

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen lupasi keskustella yhdessä korkeakoulujen kanssa, jotta yhteinen näkemys tulevaisuuden korkeakoulurakenteesta saadaan.

www_MinisteriGrahn_Laasonen.jpg

Ministeri vieraili myös VAMKin uudistuneella kampuksella ja ihasteli energistä värimaailmaa.

Lisätietoja tekniikan koulutusyhteistyöstä:

-Rehtori Tauno Kekäle, VAMK, puh. 040 076 1619
-Johtaja Jorma Tuominen, VAMK tekniikan koulutus, puh. 040 582 7623

Kuvat: Eliina Salmela, Tarja Gromov

Takaisin