VAMK ja SeAMK sopivat tekniikan yksiköiden profiileista ja työnjaosta

Julkaistu 2016-01-28 16:01:20 EET.

SeAMK ja VAMK ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka perusteella sovitaan työnjaosta ammattikorkeakoulujen tekniikan koulutuksessa: SeAMK luopuu tietotekniikan koulutustarjonnasta ja VAMK vastaavasti rakennustekniikan koulutustarjonnasta. Viimeinen haku näihin koulutuksiin on vuonna 2016. Molemmilta vapautuvat aloituspaikat ja tutkintotavoitteet 2017 - 2020 siirretään SeAMKin ja VAMKin muihin tekniikan alan koulutuksiin.

SeAMKin ja VAMKin samannimisistä tutkinto-ohjelmista konetekniikka poikkeaa sisällöltään ja profiililtaan selkeästi. Sen sijaan tietotekniikka ja rakennustekniikka ovat molemmilla ammattikorkeakouluilla profiililtaan samankaltaisia.

Vaasan alueella on useita kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä tietotekniikka-alan ja tietotekniikkaa soveltavia yrityksiä.  Seinäjoella on puolestaan useita kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä rakennusalan yrityksiä.

Tuloksena koulutusten profiloinnista syntyy molemmille korkeakouluille merkittävä alan osaamiskeskittymä, joka vahvistaa osaamista myös alueen teollisuuteen. Keskittämällä koulutustarjontaa vapautuu opetus- ja laboratorioresurssia, joita voidaan hyödyntää muissa koulutuksissa. Lisäksi voidaan kasvattaa muiden tutkinto-ohjelmien volyymiä ja vetovoimaa.

Tietotekniikan keskittäminen VAMKiin tukee yliopistoyhteistyön edelleen kehittämistä ja laajuudessaan palvelee paremmin alueen elinkeinoelämää. SeAMKin koulutustarjonnassa rakennustekniikkaa tukevat kaikki kolme tutkintoa: rakennusmestari (AMK), insinööri (AMK) ja insinööri (ylempi AMK). Novia kouluttaa Vaasan alueelle rakennusmestareita ja insinöörejä, joilla palvellaan kaksikielisen alueen yritysten kysyntää.

VAMKilla ja SeAMKilla on ollut toiminnallista yhteistyötä vuodesta 2011 ja tekniikan alan profiileja on kehitetty hyvässä yhteistyössä.
 
Lisätietoja:

- Vaasan ammattikorkeakoulu, rehtori Tauno Kekäle, 040 076 1619
- Seinäjoen ammattikorkeakoulu, rehtori Tapio Varmola, 040 830 4100

Vaasan ammattikorkeakoulusta valmistuu kansainvälisiä ja asiantuntevia insinöörejä, tradenomeja, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja sosionomeja. Työelämälähtöiset opintomme ja elinvoimainen Vaasan seutu varmistavat erinomaiset työllistymisen mahdollisuudet. Opiskelijoita on 3300 ja henkilöstöä 220. VAMK painottaa koulutuksessaan energiatekniikkaa ja kansainvälisyyttä. Teemme tiivistä yhteistyötä alueen korkeakoulujen sekä seudun energiateknologian keskittymän kanssa, joka on Pohjoismaiden merkittävin.

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa voi opiskella kuudella eri koulutusalalla ja suorittaa tutkinnon lähes 30 tutkinto-ohjelmassa. Näistä kolme on englanninkielistä. Lisäksi SeAMKilla on useita kansainvälisiä kaksoistutkinto-ohjelmia. SeAMKissa on noin 5000 opiskelijaa ja vuosittain lähes 500 ulkomaista opiskelijaa. Korkeakoulu on vahvasti mukana sekä alueellisessa, valtakunnallisessa että kansainvälisessä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyössä.

Takaisin