VAMK-opinnäyte: Vaasassa tarvitaan vaikeavammaisten akuuttia sijaisvälitystä

Julkaistu 2016-01-21 10:34:12 EET.

VAMKin ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Heidi Haapala ja Mari Kallio-Könnö selvittivät opinnäytetyössään akuutin sijaisvälityksen tarvetta Vaasassa, Mustasaaressa ja Maalahdessa asuvilta vaikeavammaisilta työnantajilta.

- Koimme tärkeäksi tutkia aihetta, joka on hyvin merkityksellinen vammaisten henkilöiden ihmisarvoisen elämän turvaamisen kannalta. Tähän asti akuutti sijaistarve on ollut alueellamme tuntematon käsite, minkä vuoksi oli ”opittu selviytymään”, kertoo Heidi Haapala.

www_Haapala_Kallio_KönnöVAMK.jpg

Vaasalainen Heidi Haapala työskentelee tiiminvetäjänä ja Teuvasta kotoisin oleva Mari Kallio-Könnö ohjaajana nuorisopsykiatrisessa asumiskoti Purossa. 

Haapalan ja Kallio-Könnön toteuttamasta kyselytutkimuksesta ilmeni, että vaikeavammaisen arki on pitkälti henkilökohtaisen avustajan tarjoaman avun ja tuen varassa. Apua tarvittiin moniin asioihin, mutta arjen toimintojen turvaaminen koettiin akuuteissa tilanteissa tärkeimmäksi.

- Silloin kun henkilökohtainen avustaja oli estynyt yllättäen saapumasta työhön, oli sijaisen löytyminen akuutisti ollut haasteellista, sanoo Mari Kallio-Könnö.

Kyselytutkimuksesta nousi esiin, että vastaajilla ei ollut akuutille sijaisvälitykselle tarvetta jokaisena päivänä, mutta silloin kun tarve oli syntynyt, se oli merkittävän suuri.

- Kyseessä saattoi olla esimerkiksi tilanne, jossa avustettava ei ollut päässyt itsenäisesti vuoteestaan ylös ennen avun saapumista paikalle, kertoo Haapala.

Näkyvyyttä palvelulle ja sitä tarvitseville

Haapalan ja Kallio-Könnön opinnäytetyössä kehitettiin myös Vaasan seudun avustajakeskukselle toimintamalli, jonka avulla olisi mahdollista vastata akuutteihin henkilökohtaisen avustajan tarpeisiin. Kallio-Könnön mukaan myös Turun seudulla on onnistuttu luomaan vastaava malli, ja siellä palvelulle on ollut kysyntää.

Haapala ja Kallio-Könnö toivovat, että opinnäytetyön avulla akuutti sijaisvälityspalvelu saisi näkyvyyttä eritoten palvelua tarvitsevien keskuudessa, mutta myös niiden palveluntuottajien, jotka voisivat mahdollistaa akuutin sijaisvälityspalvelun tuottamisen sitä tarvitseville.

- Toivottavasti Vaasan seudun avustajakeskus saisi palvelulle rahoituksen lähitulevaisuudessa tai vastaavasti jokin muu palveluntarjoaja innostuisi käynnistämään toiminnan. Näin henkilökohtaisen avun saaminen vaikeavammaisen henkilön kotiin voitaisiin turvata lain edellyttämällä tavalla myös Vaasassa, esittää Kallio-Könnö.

Ylempi AMK syventää asiantuntijuutta

Opinnäytetyössä yhdistyi useita elementtejä, joita Haapala ja Kallio-Könnö ovat oppineet ylempään AMK-tutkintoon opiskelun myötä.

Henkilöstöjohtaminen, jota työ sivusi, oli suoraan hyödynnettävissä omaan työpaikkaan. Lisäksi projektisuunnitelmat, budjetoinnit sekä tutkimuksen toteuttaminen ja analysoiminen olivat erittäin opettavaisia.

- Kuitenkin kaikkein suurin merkitys oli kohderyhmällä. He kokivat työmme avaavan keskustelun tärkeästä asiasta, iloitsee Haapala.

VAMKin ylempiin AMK-opintoihin voi hakea 16.3. - 6.4.2016 osoitteessa opintopolku.fi                  

Teksti ja kuva: Eliina Salmela

Takaisin