VAMK-opettajien aikamatka tulevaisuuteen

Julkaistu 2015-02-13 09:00:11 EET.

Muotoilukeskus Muova kuhisi uusia kehitysideoita, kun VAMKin opettajia, opiskelijoita, alumneja sekä työelämän edustajia kokoontui yhteiseen työpajaan pohtimaan, millaista on ylemmän ammattikorkeakoulun opettajan työ vuonna 2025. Työpajan tavoitteena oli kehittää erityisesti opettajien työtapoja ja ideoida toimenpiteitä kymmeneksi vuodeksi eteenpäin.

- Halusimme saada kehittämistyöhön näkemystä myös työelämän edustajilta, jotta esimerkiksi opetussuunnitelmamme vastaisivat yhä paremmin työelämän tarpeita, kertoo VAMKissa YAMK-opettaja 2025 -projektia vetävä koulutuspäällikkö Regina Nurmi.

Helmikuun alussa pidetty ideointiworkshop oli ensimmäinen opettajien, opiskelijoiden ja työelämän yhteinen työpaja. Projekti jatkuu eri teemoihin keskittyvillä kokoontumisilla vuoden loppuun asti.

- Syksyllä mittasimme innovaatiokyvykkyyttä VAMKin ylemmän tutkinnon opettajilta ja opiskelijoilta. Kehitystyön ja työpajojen jälkeen suoritamme uuden mittauksen nähdäksemme, onko innovaatiokyvykkyys ryhmässä kasvanut, selvittää Nurmi.

YAMK-opettaja 2025 -projektia koordinoi Turun AMK. VAMKin lisäksi mukana ovat ammattikorkeakoulut Arcada ja Savonia sekä Oulun AMK. Projektipäällikkö Regina Nurmen lisäksi hankkeeseen osallistuvat VAMKin yliopettajat Henrik Virtanen, Hanna-Leena Melender, Ulla Isosaari ja Paula Hakala.

Ylempi AMK haluaa alueelliseksi vaikuttajaksi

YAMK-opettaja 2025 -työpaja oli osa valtakunnallista YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi -hanketta, jota koordinoi Hämeen ammattikorkeakoulu.

Viime keväänä alkaneen hankkeen tarkoituksena on uudistaa ylemmän ammattikorkeakoulun toimintoja niin, että ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitys- ja innovaatiotyön (TKI) alueellinen vaikuttavuus vahvistuu.  
Valtakunnallisesti tarkoituksena on myös profiloida ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon TKI-toimintaa ja lisätä sen tunnettuutta.

- Koko hankkeen tavoitteena on tukea verkostoitumista opettajien, opiskelijoiden ja työelämän välillä. Lisäksi pyritään lisäämään työelämäinnovaatioiden monialaisuutta, kytkemään opetustyötä työelämään ja tukemaan yhteisöllisen tiedon kehittämistä, täsmentää Nurmi.

miia_työelämä.jpg

Työelämää edustivat (vas.) Wärtsilän HR-Manager Mika Palosaari, ylihoitaja Tarja Koukkunen ja johtava ylihoitaja Arja Tuomaala. Muovan kehittämispäällikkö Miia Lammi veti YAMK-opettaja 2025 -työpajan.

luova-MUOVA.jpg

Osana VAMKia toimivan Muotoilukeskus Muovan energinen ympäristö antoi loistavat puitteet luovuudelle.

osallistujatVAMK.jpg

VAMKista hankkeessa ovat mukana liiketalouden sekä sosiaali- ja terveysalan yksiköt.

Teksti ja kuvat: Eliina Salmela

Takaisin