Valmistuminen tutkintoon kesäkuussa 2019

Julkaistu 2019-05-16 14:00:00 EEST.

Valmistumispäivät kevätlukukaudella 2019:

 18.6. (tutkintoanomus palautettava viimeistään 28.5.) Kesäkuussa ei tilaisuutta.

Tutkintoanomuksen käsittely ei etene elleivät kaikki (myös harjoittelu ja opinnäytetyö) opinnot ole rekisteröity määräaikaan mennessä.

Valmistuvan opiskelijan on itse huolehdittava siitä, että kaikki vaadittavat opintosuoritukset (myös harjoittelu ja opinnäytetyö) on merkittynä opintorekisteriin.

Opiskelija vastaa ensiksi Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyyn (AVOP) ja täyttää sen jälkeen tutkintotodistusanomuksen.

!!!!! Kesäkuussa valmistumispäivä on 18.6. kaikkien arvosanojen tulle olla merkittynä  anomusta palauttaessa. Anomus palautettava viimeistään 28.5.2019. !!!!! Ei poikkeuksia.

Valmistuneiden nimiä ei julkaista lehdissä. Valmistuminen ei ole mahdollista heinäkuussa eikä elokuussa.

Takaisin