Vaasan ammattikorkeakoulun kevään yhteishaku sujui hyvin

Julkaistu 2012-04-04 09:12:42 EEST.

Vaasan ammattikorkeakoulun VAMKin kevään yhteishaku sujui hyvin. Tarjolla oli 13 nuorten suomen- ja ruotsinkielistä koulutusohjelmaa, joissa on yhteensä 499 aloituspaikkaa.

Kaikkiaan kasvua nuorten ensisijaisissa hakijamäärissä viime vuoteen verrattuna on seitsemän prosenttia. Erityisesti liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan ohjelmien hakijamäärät nousivat. Liiketalouden ohjelmassa kasvua on n. 30 prosenttia. Hoitotyön (hoitotyön suuntautumisvaihtoehto) ja sosiaalialan koulutusohjelmissa kasvua on niin ikään 30 prosenttia. Tekniikan koulutusohjelmien hakijamäärät pysyivät suunnilleen viime vuoden tasolla.

– Vaasan seutu tarvitsee osaavaa työvoimaa, joten suunta on oikea ja tavoitteemme mukainen, rehtori Tauno Kekäle toteaa.

Myös aikuiskoulutuksen hakijamäärät nousivat n. 30 prosentilla. Aikuiskoulutuksena oli tarjolla 6 koulutusohjelmaa 110 aloituspaikalla, joihin oli yhteensä 200 ensisijaista hakijaa.

Alueellisesti hakijoista n. puolet on aiempien vuosien mukaisesti Pohjanmaan maakunnasta.

Valtakunnallisesti hakijamäärät nousivat keskimäärin 10 prosentilla. VAMKilla kasvu on lähes samaa luokkaa.

Lisätietoja:

Rehtori Tauno Kekäle
Puh. 040 076 1619

Opintoasiainpäällikkö Aila Markus
Puh. 040 715 1317

Takaisin