Vaasan ammattikorkeakoululle toimilupa

Julkaistu 2013-12-12 14:54:05 EET.

TIEDOTE: Vaasan AMK, 12.12.2013

Valtioneuvosto on myöntänyt Vaasan ammattikorkeakoululle VAMKille pysyvän toimiluvan 12.12. pitämässään istunnossa.

Ammattikorkeakoulujen nykyiset toimiluvat päättyvät vuoden vaihteessa. Valtioneuvosto myönsi 1.1.2014 alkaen vakinaiset toimiluvat kaikille 24 ammattikorkeakoululle. Uusien toimilupien myöntämisessä korostuivat koulutustarpeen lisäksi toiminnan laatu, vaikuttavuus ja tehokkuus.

Tärkeimmät perustelut VAMKin toimiluvan myöntämiselle olivat Vaasan seudun keskeinen asema Suomen vientiteollisuudessa sekä seudun työvoimatarve, joka on voimakkaasti kasvussa erityisesti tekniikan, mutta myös sosiaali- ja terveys- sekä kaupan aloilla. VAMKin tarjoama koulutus on suunniteltu vastaamaan alueen työelämän tarpeita. Seudun työllisyysluvut ovat maan parhaimpia ja VAMKista valmistuneet sijoittuvatkin erinomaisesti työelämään.

VAMK profiloituu erityisesti kansainväliseen liiketoimintaosaamiseen ja sähkö- ja konetekniikkaan erikoistuvana kouluttajana ja aluekehittäjänä. Tekniikan koulutusvastuut myönnettiin Sähkö- ja automaatiotekniikkaan, Energia- ja ympäristötekniikkaan, Tieto- ja viestintätekniikkaan, Konetekniikkaan sekä Rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaan. Liiketalouden VAMKin koulutusvastuut ovat Liiketalous ja Tietojenkäsittely ja Sosiaali- ja terveysalan koulutusvastuut ovat Hoitotyö, Terveydenhoitotyö ja Sosiaaliala. Lisäksi VAMK voi antaa ylempiä AMK-tutkintoja (tradenomi, insinööri, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja sosionomi).

VAMKin toiminnan keskittäminen Palosaaren kampusalueelle ja Muotoilukeskus Muovan liittäminen VAMKin toimintaan tuovat uudenlaisia mahdollisuuksia koulun toiminnalle.

VAMKin ruotsinkielinen koulutus ja matkailun koulutus kolmella kielellä loppuu vuoteen 2015 mennessä, joten näitä koulutusvastuita VAMK ei toimilupahakemuksessaan hakenut. Valtioneuvosto ei toimilupapäätöksessään vaadi VAMKilta muita rakenteellisia muutoksia.

Lisätietoja: http://okm.fi/OPM/Tiedotteet/2013/12/AMK_toimiluvat.html

Valtioneuvoston myöntämät uudet ammattikorkeakoulujen toimiluvat ovat osa laajaa ammattikorkeakoulu-uudistusta, jossa myös perusrahoituksen myöntämisperusteet muuttuvat. Korkeakoulukohtainen rahoitus määräytyy jatkossa pääasiassa suoritettujen tutkintojen ja opintoprosessien laadun, tehokkuuden, työllistymisen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteella. Rahoituksen määräytymisperusteissa ja rahoituskriteereissä korostuvat laatu, vaikuttavuus ja tehokkuus. (Opetus- ja kulttuuriministeriö)

 

Takaisin