Vaasa Network on opiskelijoiden ja yritysten uusi kohtaamispaikka

Julkaistu 2016-09-15 14:48:03 EEST.

Vaasan alueella aloitetaan uusi hanke, Vaasa Network, joka tuo yhteen Vaasan alueen yritykset, korkeakoulut, korkeakouluopiskelijat ja korkeasti koulutetut. Kyseessä on alueen toimijoille yhteistyöalusta, joka mahdollistaa yritysten, instituutioiden sekä korkeakoulujen opettajien, opiskelijoiden ja tutkijoiden vuorovaikutuksen.

Helpottamalla toimijoiden välistä vuorovaikutusta entisestään luodaan paremmat lähtökohdat uusille innovaatioille, kasvulle ja työllisyydelle.

- Vaasa Networkista on toivottavasti muodostumassa se yritysten ja korkeakoulujen yhteinen kohtauspaikka, jossa kysyntä ja tarjonta kohtaavat, kun on kyse opinnäytetyön aiheista, harjoittelupaikoista tai opintojaksoille sopivista toimeksiannoista, sanoo johtaja Elina Martin VAMKista.

Vuorovaikutuksen myötä opiskelijoilla olisi yhä enemmän mahdollisuuksia oppia taitoja, miten verkottua työelämään jo opiskeluaikana. Ensimmäinen kontakti tulevaan työnantajaan voi tapahtuma esimerkiksi toimeksiannon kautta, jossa opiskelija pääsee ratkomaan yrityksen käytännön ongelmatilanteita.

- Yritystoimeksiantojen myötä opiskelija pääsee soveltamaan oppimiaan teorioita käytäntöön. Uskon niiden myös madaltavan kynnystä työelämään siirtymisessä. Opiskelijapalautteet tällaisista opintojaksoista ovat olleet vain positiivisia, kertoo Martin.

Koko seutu hyötyy

Hankkeen avulla kootun verkoston tavoitteena on tiivistää ja parantaa siinä mukana olevien toimijoiden välistä yhteistyötä ja tarjota yrityksille kanava löytää osaavaa työvoimaa alueen korkeakouluopiskelijoista sekä korkeasti koulutetuista.

Lisäksi läheinen yhteistyö korkeakoulujen ja elinkeinoelämän välillä vahvistaa korkeakoulujen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja Vaasan talousalueen kasvua.

Verkoston avulla on tarkoitus tarjota korkeakouluopiskelijoille ja korkeakouluista valmistuneille nykyistä parempia mahdollisuuksia työllistyä Vaasan seudulle. Samalla verkoston perustajat haluavat toimia esimerkkinä muiden alueiden toimijoille ja osoittaa uusien toimintatapojen ja yhteistyön tarjoamat mahdollisuudet paikallisten haasteiden ratkaisemisessa.

Verkostossa ovat mukana Vaasan ammattikorkeakoulun lisäksi muun muassa Vaasan kaupunki, Vaasan yliopisto, Elinkeinoelämän keskusliitto, Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan Kauppakamari, Vaasan Yrittäjät, Vaasan yliopiston ylioppilaskunta, Vaasa Entrepreneurship Society ja Me2we.

www_HeidiHellstrom.jpg

Lehtori Heidi Hellströmin kursseilla opiskelijat saavat toimia projektipäälliköinä ja ottaa vastuuta yritysten kanssa tehtävissä projekteissa. Hellström iloitsi uudesta alustasta, joka helpottaa yritysten, VAMKin ja opiskelijoiden välistä yhteistyötä.

Lisätietoja:
Johtaja Elina Martin, VAMK, puh. 040 549 3542

 Takaisin