Uusi erikoistumiskoulutus valmentaa haavahoidon asiantuntijaksi

Julkaistu 2016-05-12 13:01:00 EEST.

VAMK käynnistää uuden erikoistumiskoulutuksen, joka antaa valmiudet toimia erikoisosaamista vaativan haavahoidon asiantuntijana. Koulutus on tarkoitettu jo työelämässä toimiville sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön, ensihoitajan, fysioterapeutin, jalkaterapeutin tai toimintaterapeutin ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

30 opintopisteen laajuisessa erikoistumiskoulutuksessa kehitetään sekä omaa että työyhteisön haavahoidon osaamista. Osaaminen kehittyy ohjaamisessa, konsultoinnissa sekä näyttöön perustuvassa haavahoidon kehittämisessä. Koulutus hyväksytään Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n Auktorisoitu haavahoitaja -nimikkeen hakemiseen edellyttäväksi koulutukseksi.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, joihin sisältyy lähiopetuspäiviä, etätyöskentelyä itsenäisesti,
vertaisryhmätyöskentelyä ja yksilöohjausta. Oppimistehtävät integroidaan sekä työelämään että henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Opintoihin haetaan 2.-31.5.2016 sähköisellä hakulomakkeella, joka julkaistaan VAMKin www-sivuilla hakuajan käynnistyttyä. Koulutuksen hinta, 1000 euroa, laskutetaan kahdessa erässä.

Tutustu esitelehtiseen (pdf).

Lisätietoja:

Koulutuspäällikkö Regina Nurmi, puh. 040 011 3957
Yliopettaja Hanna-Leena Melender, puh. 040 482 6097

Takaisin