Uusi auditointimalli 2018-2024 korostaa opiskelijakeskeisyyttä, vertaisoppimista ja vaikuttavuutta

Julkaistu 2017-02-27 14:51:23 EET.

Uudessa mallissa painotetaan opiskelijakeskeisyyttä, vertaisoppimista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus nähdään yhä keskeisempänä osana suomalaisten korkeakoulujen tehtävää.

Korkeakoulut ovat tärkeitä yhteiskunnallisia vaikuttajia ja ne tuottavat osaajia laajasti yhteiskunnan ja työelämän tarpeisiin. Samalla korkeakoulujen tutkimus, taiteellinen toiminta ja kehittämistyö synnyttävät uusia oivalluksia, joiden vaikutukset ylittävät perinteiset sektorirajat. Kaikki tämä työ halutaan huomioida korkeakoulujen arvioinnissa entistä paremmin.

Digitaalinen alusta

Auditointiprosessi tuodaan ajan hermolle ottamalla käyttöön julkinen digitaalinen alusta. Digitaalinen alusta tekee auditoinnista aiempaa vuorovaikutteisemman ja mahdollistaa sen tulosten laajemman hyödyntämisen. Digitaalinen alusta toimii myös itsearvioinnin työkaluna korkeakouluille.

Vertaisoppiminen ja excellence-laatuleima

Tavoitteena on, että korkeakoulu oppii toisen organisaation hyvistä käytännöistä. Korkeakoulu valitsee yhden vertaisoppimisen kohteen sekä kumppanin, jonka kanssa toteuttaa vertaisoppimista. Kumppani voi olla korkeakoulu tai muu yhteistyöorganisaatio. Excellence-laatuleimaa myönnettäessä otetaan huomioon poikkeuksellisen onnistuneet kehittämistoimet ja menestyksekäs vertaisoppimisen toteutus.

Opiskelijakeskeisyys

Olennaista on opiskelijoiden motivaation tukeminen ja laaja-alaisen hyvinvoinnin rakentaminen. Auditointimalli ohjaa korkeakouluja kehittämään entistä joustavampia opintopolkuja, mikä edesauttaa monipuolisen ja yksilöllisen osaamisen syntymistä.

Tarkemmin auditointimallin sisältöön voit tutustua tästä linkistä.

Takaisin