Tutka-tuloksia

Julkaistu 2022-04-19 09:06:49 EEST.

Kiitos kaikille Tutka-kyselyyn viime kuussa vastanneille! Tutka-kyselyn tulokset ovat nyt valmistuneet. Tulosraportit toimitetaan VAMKin johdolle, koko henkilöstölle sekä ryhmänohjaajille, jotka välittävät ne kyselylinkkien tavoin omille ryhmilleen. Alle viiden vastaajan ryhmille ei ole voitu tulostaa omia raportteja, sillä pieni vastaajamäärä on riski anonymiteetille. Nämä ryhmät saavat yleistasoisemman raportin oman vuosikurssinsa Tutka-kyselystä. Tässä kirjoituksessa esitetään vain yleiskuva kaikkien kyselyiden vastaajamääristä sekä kaikille kyselyille yhteisten kysymysten vastauksista, sillä tietoja ei suoraan raporteilta voi lukea.

Lahjakorttiarvonta suoritettiin keskiviikkona 23.3.22 ja onnettarena toimi Susan Sundqvist opintotoimistosta. Palkinnot on toimitettu onnekkaille heidän toiveidensa mukaisesti joko postitse tai paikan päällä VAMKilla.

Vastaajamäärät

Kyselyyn vastaamisen oli aloittanut 26% VAMKin opiskelijoista, mutta heistä vain 67% oli täyttänyt sen loppuun saakka (Taulukko 1.). Lopullinen vastausprosentti jäi siten 17%:iin. Suurin osa oli keskeyttänyt toisen kysymyksen jälkeen eli ryhmänsä valintaan. YAMK-kyselyyn vastaajista kuitenkin kaikki olivat vastanneet loppuun saakka. Tutka 1, 2 ja 3 -kyselyissä vastaajia oli eniten liiketalouden yksiköstä, kun taas Tutka 4- ja YAMK-kyselyissä tekniikan opiskelijat olivat vastanneet lukumäärällisesti eniten (Taulukko 2.).

Taulukko 1. Tutka 2022 -kyselyn kokonaisvastausprosentti.

Tutkatulokset1.png

 

Taulukko 2. Vastaajamäärät yksiköittäin.

Tutkatulokset2.png

 

Ryhmäkohtainen vastaajamäärä oli vähintään viisi vastaajaa 45,5% kaikista ryhmänohjausryhmistä (Taulukko 3.). Peräti viidenneksessä ryhmistä kyselyn loppuun asti vastanneita ei ollut yhtään. Kyselyn aloittaneita oli kuitenkin puolessa näistä ryhmistä, yhteensä 28 vastaajaa. Vaikka alle viiden vastaajan ryhmien raportteja ei esitetä, kyselyn kesken jättäneidenkin vastaukset tulevat kyllä huomioiduksi koulutusohjelma- ja/tai yksikkötasoisissa raporteissa. Näillä tasoilla vastaajamäärät tulivat anonymiteetin näkökulmasta riittävän suuriksi, jotta vastausten käsittely on mahdollista.

Taulukko 3. Minimivastaajamäärät ryhmänohjausryhmissä.

Tutkatulokset3.png

 

Kaikille yhteiset kysymykset

Kaikissa viidessä Tutka-kyselyssä kysyttiin yleistä tyytyväisyyttä opintoihin VAMKissa sekä keskeyttämisaikeita. Tyytyväisyys on ensimmäisen vuoden opiskelijoilla sekä YAMK-tutkintoja suorittavien keskuudessa korkeaa, kun taas toisen, kolmannen ja neljännen vuoden vastaajat ovat heitä tyytymättömämpiä (Kuvio 1.). Vajaa kolmannes vastanneista on harkinnut opintojensa keskeyttämistä. Keskeyttämisen harkinta on ollut yleisintä Tutka 2-vastaajien keskuudessa (35% vastaajista) ja harvinaisinta Tutka YAMK-vastaajilla (8%). Syitä keskeyttämisaikeille ilmoitettiin kyselyissä keskimäärin 2,5 kappaletta yhtä harkinnutta kohden.

Kuvio 1. Tyytyväisyys opintoihin VAMKissa kokonaisuudessaan.

Tutkatulokset4.png

Takaisin