Turvallisuustiedotteessa asiaa pysäköinnistä

Julkaistu 2014-11-27 11:21:09 EET.

Turvallisuustiedote 1/14: tietoa pysäköinnistä

Pysäköintikieltoalue-liikennemerkin vaikutusalueella (ks. kuva 1) olevat ajoneuvot on pysäköitävä merkityille pysäköintipaikoille. Merkityillä pysäköintipaikoilla tarkoitetaan tavallisesti katumaalauksin pysäköintiruuduksi merkittyjä paikkoja (ks. kuva 2). Ajoneuvon pysäyttäminen merkityn pysäköintipaikan viereen tai siten, että ajoneuvo osittainkin jää merkityn pysäköintipaikan viereen, tulkitaan lainsäädännössä virheelliseksi pysäköinniksi.

pysäköintikieltoalue.jpg                     www_pysäköintipaikat.jpg

 Kuva 1. Pysäköintikieltoalue                       Kuva 2. Merkittyjä pysäköintipaikkoja


Entisen Yrkesakademin piha on pysäköintikieltoaluetta eli pääsääntöisesti pysäköinti on kyseisellä alueella kiellettyä. VAMKin henkilökunnalle sekä opiskelijoille sallitaan kuitenkin pysäköinti alueella, ja tämä oikeus on osoitettu lisäkilvellä ”sallittu VAMKin henkilökunnalle ja opiskelijoille”. Tästä oikeudesta huolimatta kaikkien alueelle luvallisestikin pysäköivien on noudatettava tieliikennelain pysäköintiä koskevia määräyksiä, joita ovat mm. ajoneuvojen sijoittaminen merkityille pysäköintipaikoille.

Väärin pysäköidyt ajoneuvot voivat estää lain mukaisesti pysäköintiruutuihin pysäköityjen autojen liikkeellelähdön. Viheralueelle pysäköidyt ajoneuvot pilaavat ajan mittaan myös nurmikon. Tämän lisäksi merkitsemättömille paikoille jätetyt ajoneuvot voivat vaarantaa palo- ja pelastusviranomaisten pääsemisen paikalle tarvittaessa.

Pysäköintivirhemaksu

Virheellisestä pysäköinnistä on seurauksena Vaasan kaupungin pysäköinnintarkastajien antama pysäköintivirhemaksu. Mikäli maksun saaja haluaa kiistää kyseisen hallinnollisen seuraamuksen, on hänen noudatettava maksumääräyksessä olevia vastustamisohjeita. VAMK ei peru pysäköinninvalvojan antamia maksumääräyksiä, vaan mahdollisesta perumisesta päättää aina pysäköinninvalvoja.

Pysäköintipaikkojen vähyys on yleisesti tiedostettu asia, ja tilanteen korjaamiseksi pohditaan jatkuvasti uusia vaihtoehtoja. Esimerkiksi pysäköinninvalvonnan tehostaminen on yksi tapa varmistaa pysäköintipaikkojen riittävyys VAMKin omalle henkilökunnalle sekä opiskelijoille.

---

Tieliikennelain mukaan pysäköinnillä tarkoitetaan ajoneuvon seisottamista kuljettajineen tai ilman kuljettajaa. Lyhytaikaista ajoneuvon seisottamista ei kuitenkaan katsota pysäköinniksi. Lyhytaikaista seisottamista ovat esim. ajoneuvon pysäyttäminen siitä poistumista tai siihen nousemista varten. Lyhytaikaista pysäköintiä kuvaillaan termillä ”pysäyttäminen”.

Lisätietoja:
Tomi Mansikkamäki, turvallisuuspäällikkö
puh. 029 449 8527, tomi.mansikkamaki@vamk.fi

Takaisin