Toista kotimaista aidosti kaksikielisessä miljöössä

Julkaistu 2013-03-04 11:01:23 EET.

VAMK on aloittanut tandem-pilottikokeilun yhteistyössä ruotsinkielisen ammattikorkeakoulu Novian kanssa. Yhteistyön myötä VAMKin tekniikan opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus harjoitella toista kotimaista kieltä käytännössä ja tutustua ruotsia äidinkielenään puhuviin Novian opiskelijoihin.

- Kaksikielisessä kaupungissa on luonnolliset edellytykset tehdä tämäntyyppistä kieliyhteistyötä, kertoo lehtori Katariina Savolainen VAMKista.

Tandem-projektissa opiskelija pääsee treenaamaan vierasta kieltä toisen natiivipuhujan kanssa, jolloin kynnys käyttää kieltä madaltuu. Toteutustapana projektissa ovat olleet opiskelijaryhmien vastavuoroiset vierailut. Ensimmäisellä kerralla Novian opiskelijat tulivat tutustumaan VAMKiin ja toisella kerralla ryhmät tapasivat Novian tiloissa.

Kokeilun jälkeen opiskelijoilta saatu palaute on ollut myönteistä. Tapaamiset toivat mukavaa vaihtelua normaaleihin tunteihin, ja samalla opiskelijat saivat lisää rohkeutta käyttää vierasta kieltä. Opiskelijat toivoivat lisää tapaamisia myös jatkossa.

- Positiivisen palautteen kannustamana tarkoituksena on laajentaa toimintaa, jolloin mukaan voidaan ottaa myös muita opiskelijaryhmiä, sanoo Katariina Savolainen.

WWW_tandemkokoryhmä.jpg

VAMKin konetekniikan ja Novian rakennustekniikan opiskelijoista koottu ryhmä on tavannut toisiaan opettajien ohjauksessa. VAMKin opettaja Katariina Savolainen seuraa opiskelijoiden keskustelua (kuvassa vasemmalla).

WWW_tandem2poikaa.jpg

Yhteistyön myötä VAMKin tekniikan opiskelijat pääsevät harjoittelemaan ruotsia käytännössä. Vastaavasti Novian opiskelijat saavat preppausta suomen kielen taitoihin.

Kuvat: Katariina Savolainen ja Anna Korhonen

Takaisin