Tietojenkäsittelyn opiskelijat lähiverkkoa toteuttamassa

Julkaistu 2012-03-23 13:39:12 EET.

Tietojenkäsittelyn kolmannen vuosikurssin opiskelijat toteuttivat laajan harjoitustyön suunnittelemalla ja rakentamalla yrityksille lähiverkkototeutuksen. Lähiverkko tarvitaan yrityksen sisäisen tietoliikenteen mahdollistamiseen. Harjoitustyötä tehtiin 3-4 opiskelijan projektityöryhmissä viikon ajan täysipäiväisesti VAMKin opetustiloja hyödyntäen. Projekti oli syventävien tietoliikenneopintojen käytännön lopputyö.


web2.jpg

Tiimitoiminta edistää viestintätaitoja ja kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, mikä onkin edellytys nykypäivän ICT-ammattilaisena menestymiselle.

Opiskelijat asensivat lähiverkkoon tarvittavat tietoliikennelaitteet, palvelimet ja työasemat.  Lisäksi ryhmät toteuttivat tietoliikenneyhteydet julkiseen internetiin, sekä etäyhteydet, joiden avulla työntekijät pääsevät yrityksen sisäverkkoon. Etäyhteyden avulla työntekijät voivat käyttää kaikkia sisäverkon palveluja etätyöpisteeltä.

Harjoitustyön suorittaneet opiskelijat ovat suuntautuneet opinnoissaan tietoliikennesuunnitteluun, jonka osaamisalueisiin kuuluvat muun muassa käyttöjärjestelmät, lähiverkot, verkkojen tietoturva, palvelintuotteet ja palvelinsovellukset. Koulutusohjelman tietoliikennetiimin päämääränä on harjoitustyössä yhdistää eri opintojaksojen osa-alueet yhdeksi laajaksi kokonaisuudeksi, kertovat opiskelijoita toteutuksen aikana ohjanneet opettajat Antti Mäkitalo, Jarmo Laasanen ja Christer Karlsson.

web-1.jpg

Projektityöskentelyn ansiosta opiskelijat saavat arvokkaita oivalluksia käytännön työstä alalla ja hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa aikanaan myös tositoimissa.

VAMKin tietojenkäsittelyn opinnoissa teoria yhdistyy innostavalla tavalla yhdessä tekemisen kautta projektioppimiseen. Työryhmissä opitaan opettajien ohjauksessa myös toisilta opiskelijoilta. Yksi voi olla erikoistunut tietoverkkoihin ja toinen on näppärä ohjelmoinnissa. Ryhmässä työskentely valmentaa työelämän pelisääntöihin ja tiimityöskentelyyn.

Lisätietoja: Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Takaisin