Technobothniassa järjestettiin poistumisharjoitus

Julkaistu 2017-04-04 13:48:10 EEST.

Technobothniassa simuloitiin tiistaina 4.4.2017 harjoituksessa tilannetta, jossa kiinteistö piti tyhjentää.

Technobothnian turvaryhmä havainnoi harjoituksen kulkua, ja totesi harjoituksen sujuneen sekä opiskelijoiden että henkilöstön osalta hyvin. Pääosa rakennuksessa harjoitushetkellä oleskelleista poistui rakennuksesta palokellojen heti soidessa ja meni kokoontumispaikalle.

www_poistumisharjoitus_kokoontumispaikka.jpg

Harjoituksessa mukana olleet opiskelijat ja henkilökunta kokoontumispaikalla.

Uutena käytäntönä koko kampuksella käyttöön otettuja tila on tyhjä -kortteja käytettiin tarkoituksenmukaisesti. Korttien tarkoituksena on kertoa pelastuslaitokselle, missä tiloissa ei varmuudella ole henkilöitä sisällä. Kortteja käytetään vain evakuointitilanteissa, ei normaalioloissa. Viimeinen tilasta poistuva, opetustilanteessa opettaja, asettaa kortin ovenkahvaan oven ulkopuolelle.

www_Poistumisharjoitus_tila_tyhjä_kortit.jpg

Evakuointitilanteissa viimeinen tilasta poistuva asettaa tila on tyhjä -kortin ovenkahvaan oven ulkopuolelle.

Kehittämiskohteena havaittiin, että 3. kerroksen kaikkiin luokkiin ei palohälytys kuulu. Asiaa tutkitaan.

Muistutamme myös, että omat henkilökohtaiset arvotavarat on hyvä ottaa poistuttaessa mukaan, mikäli tilanne sen mahdollistaa. Haasteeksi muodostui porraskäytävien tukkeutuminen. Muistutamme, että evakuointitilanteessa tulee käyttää lähintä poistumisreittiä.

Mikäli harjoituksen aikana nousi esiin turvallisuutta uhkaavia puutteita tai korjausehdotuksia, ilmoitathan niistä osoitteeseen turvallisuus@vamk.fi .  

Technobothnian pelastussuunnitelma on päivitetty ja siirretty sähköiseen pelsu.fi -palveluun.

Pyydämme sekä henkilöstöä että opiskelijoita tutustumaan pelastussuunnitelmaan: https://www.pelastussuunnitelma.fi/palosaarenlaboratoriot/Takaisin