Tandemilla toista kotimaista

Julkaistu 2017-12-14 13:33:54 EET.

Syksyllä VAMKissa järjestettiin kurssi Tandem-svenska-kommunikativa kunskaper, jossa VAMKin konetekniikan ja sähkötekniikan opiskelijat ovat saaneet harjoitella toista kotimaista yhdessä Novian opiskelijoiden kanssa.

tandem1_450.jpg

Tandem on kielenoppimismalli, jonka periaatteena on, että kaksi eri äidinkieltä puhuvaa oppivat ja opettavat toistensa äidinkieltä.

- Kurssin toteutukseen ovat kuuluneet tapaamiset korkeakoulujen välillä, jolloin opiskelijat ovat saaneet harjoitella suullista kielitaitoaan tandem-menetelmän avulla, kertoo VAMKin ruotsin kielen lehtori Katariina Savolainen.

Ruotsin tandem-kurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille mahdollisuus käyttää ruotsin kieltä aidossa tilanteessa ja tutustua toisen kieliryhmän edustajiin.

- Opiskelijat ovat tandem-tunneilla esimerkiksi pelanneet Aliasta, harjoitelleet työpaikkahaastatteluja ja suunnitelleet lomamatkaa, sanoo Savolainen.

Kielenoppimishankkeessa on ollut mukana Katariina Savolaisen lisäksi Novian lehtori Emilia Vikfors. Tapaamisia edelsi opettajien suunnittelutyö, missä keskityttiin tiettyihin teemoihin, kuten opiskelu, työelämä ja yrittäjyys.

Tukea kauppakamarilta

Pohjanmaan kauppakamari on tukenut hanketta, joka tähtää insinööriopiskelijoiden toisen kotimaisen kielitaidon parantamiseen. Kaksikielisellä alueella työskennellessä hyvästä ruotsin kielen taidosta on aina etua.

- Koulujen välinen lyhyt välimatka tarjoaa myös hyvät edellytykset tämän tyyppiselle yhteistyölle, iloitsee Savolainen.

Kokemukset tandemista ovat olleet kannustavia.

- Opiskelijat ovat saaneet kurssin aikana varmuutta ja uskallusta käyttää ruotsin kieltä. Moni koki menetelmän olevan hyvä lisä perinteisten oppituntien ohella, kertoo Savolainen.

tandem2_450.jpg

Tandem-kurssit ovat olleet suosittuja ja palaute positiivista.

Teksti ja kuvat: Katariina Savolainen

Takaisin