Suunnitteletko opiskelevasi kesällä?

Julkaistu 2013-04-03 11:14:12 EEST.

Suunnitteletko opiskelevasi kesällä? Seuraavassa on koottu erilaisia vaihtoehtoja kesäajan opiskeluun:

Vaasan ammattikorkeakoulun järjestämät kesäopinnot 2013

VAMKin järjestämät kesäopinnot löytyvät nyt vapaasti valittavien opintojen taulukosta otsikon Kesäopinnot alta. Tarjolla oleville opintojaksoille voivat osallistua kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat, mikäli opintojakso sopii opiskelijan HOPSiin. Jos olet epävarma opintojakson soveltuvuudesta HOPSiisi, ota yhteyttä opinto-ohjaajaan tai osastonjohtajaan. Opintojaksoille ilmoittaudutaan pääsääntöisesti WinhaWillen kautta. Ilmoittautuminen alkaa 2.4. ja päättyy 29.4.

VirtuaaliAMK

VirtuaaliAMK:n portaalissa www.amk.fi on tarjolla ammattikorkeakoulujen järjestämiä verkko-opintoja. Opintoihin voivat hakeutua VAMK:n tutkinto-opiskelijat. Amk.fi-portaalin kautta haetaan muiden ammattikorkeakoulujen järjestämiin opintoihin. VAMK:n omiin verkko-opintoihin sen sijaan ilmoittaudutaan winhan kautta. Tärkeää: Ennen opintoihin hakemista lue virtuaaliAMK-opintoihin liittyvistä pelisäännöistä ja käytännöistä täältä.

Huomaathan kuitenkin, että osastojen tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi pääseminen virtuaaliAMK-kursseille on hyvin rajoitettua. Tämän vuoksi kannattaa aktiivisesti etsiä kesäopintoja myös muualta. Usein virtuaaliAMK:n portaalissa tarjolla olevat opinnot ovat suoritettavissa myös opinnot tarjoavan ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n kautta.

Avoin ammattikorkeakoulu (Avoin AMK)

Kaikissa ammattikorkeakouluissa on myös avoin ammattikorkeakoulu (Avoin AMK), joista osassa tarjotaan opintoja myös kesäaikaan; sekä verkko-opintoja että lähiopetusta. Ilmoittautumiskäytännöt ym. selviävät kunkin avoimen AMK:n omilta verkkosivuilta. Lue opintojakso- ja toteutuskuvaus tarkasti. Ennen ilmoittautumista varmista vielä omalta osastonjohtajaltasi tai opoltasi, että opinnot soveltuvat tutkintoosi. HUOM: Avoimen AMK:n opinnot tulee opiskelijan maksaa itse. Opinnot maksavat 10 euroa/opintopiste.

Alla muutama esimerkki, joista kesäopintoja voi etsiä:

Kesäyliopistot

Vaasan kesäyliopisto järjestää kesällä muutaman VAMKin tutkintovaatimusten mukaisen opintojakson. Katso www.vaasankesayliopisto.fi > avoin ammattikorkeakouluopetus. Lisäksi kesäyliopistossa järjestetään eri yliopistojen tutkintovaatimusten mukaisia opintoja. Myös muiden Suomen kesäyliopistojen kautta voi ottaa opintoja, mikäli asut kesäajan jollain muulla paikkakunnalla. Opetus on pääsääntöisesti lähiopetusta. Muista aina ennen ilmoittautumista varmistaa omalta osastonjohtajaltasi tai opolta, että opintojakso voidaan hyväksilukea tutkintoosi. HUOM: Kesäyliopistojen kautta tarjotut opinnot opiskelijan tulee maksaa itse.

Avoimet yliopistot

Avoimissa yliopistoissa eri puolilla Suomea on tarjolla myös paikkakunnasta riippumattomia opintoja, joista joitakin on mahdollista suorittaa myös kesällä. Tarjonta on koottu osoitteeseen www.avoinyliopisto.fi. Muista ennen ilmoittautumista varmistaa omalta osastonjohtajaltasi tai opolta, että haluamasi opintojakso voidaan hyväksilukea tutkintoosi. Avoimen yliopiston opinnot ovat opiskelijalle maksullisia (10 euroa/opintopiste).

Opinnäytetyön tekeminen

Opiskelija voi tehdä kesällä opintotuella opinnäytetyötään. Asia on sovittava ohjaavan opettajan kanssa ja tehtävä suunnitelma työn etenemisestä.

Kesäopintotuki

Lue kesäopintotuen hakemisesta täältä.

Takaisin