Suunnitteletko opiskelevasi kesällä?

Julkaistu 2012-04-04 14:27:20 EEST.

Suunnitteletko opiskelevasi kesällä? Seuraavassa on koottu erilaisia vaihtoehtoja kesäajan opiskeluun:

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN JÄRJESTÄMÄT KESÄOPINNOT
VAMKin järjestämät kesäopinnot löytyvät nyt vapaasti valittavien opintojen taulukosta otsikon Kesäopinnot alta. Tarjolla oleville opintojaksoille voivat osallistua kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat, mikäli opintojakso sopii opiskelijan HOPSiin. Jos olet epävarma opintojakson soveltuvuudesta HOPSiisi, ota yhteyttä opinto-ohjaajaan tai osastonjohtajaan. Opintojaksoille ilmoittaudutaan pääsääntöisesti WinhaWillen kautta.

Muista myös CCMIP 2012: Cross Cultural Management Intensive Program.
Lisätietoa täältä: http://www.puv.fi/fi/events/ccmip2012/.

VIRTUAALIAMK
VirtuaaliAMK:n portaalissa www.amk.fi on tarjolla ammattikorkeakoulujen järjestämiä verkko-opintoja. Opintoihin voivat hakeutua VAMK:n tutkinto-opiskelijat. Amk.fi-portaalin kautta haetaan muiden ammattikorkeakoulujen järjestämiin opintoihin. Tärkeää: Ennen opintoihin hakemista lue virtuaaliAMK-opintoihin liittyvistä pelisäännöistä ja käytännöistä täältä.

KESÄYLIOPISTOT
Vaasan kesäyliopisto järjestää kesällä muutaman VAMKin tutkintovaatimusten mukaisen opintojakson. Katso www.vaasankesayliopisto.fi > avoin ammattikorkeakouluopetus. Lisäksi kesäyliopistossa järjestetään eri yliopistojen tutkintovaatimusten mukaisia opintoja. Myös muiden Suomen kesäyliopistojen kautta voi ottaa opintoja, mikäli asut kesäajan jollain muulla paikkakunnalla. Muista aina ennen ilmoittautumista varmistaa omalta osastonjohtajaltasi, että opintojakso voidaan hyväksilukea tutkintoosi. Kesäyliopistojen kautta tarjotut opinnot ovat opiskelijalle maksullisia. HUOM: Vaasan kesäyliopistossa tarjolla oleviin, Vaasan ammattikorkeakoulun tutkintovaatimusten mukaisiin opintoihin on mahdollista saada puolto omalta osastonjohtajalta. Tällöin osasto maksaa opintomaksun. Samalla opiskelija sitoutuu suorittamaan ko. opintojakson kesällä. Puolloista päätetään tapauskohtaisesti. Puolto tulee anoa ennen ilmoittautumista.  

AVOIMET YLIOPISTOT
Avoimissa yliopistoissa eri puolilla Suomea on tarjolla myös paikkakunnasta riippumattomia opintoja, joista joitakin on mahdollista suorittaa myös kesällä. Tarjonta on koottu osoitteeseen www.avoinyliopisto.fi. Muista ennen ilmoittautumista varmistaa omalta osastonjohtajaltasi, että haluamasi opintojakso voidaan hyväksilukea tutkintoosi. Avoimen yliopiston opinnot ovat opiskelijalle maksullisia (10 euroa/opintopiste).

OPINNÄYTETYÖN TEKEMINEN
Opiskelija voi tehdä kesällä opintotuella opinnäytetyötään. Asia on sovittava ohjaavan opettajan kanssa ja tehtävä suunnitelma työn etenemisestä.

KESÄOPINTOTUKI
Lue kesäopintotuen hakemisesta täältä.

Takaisin