Suomeen uusi, historiallisen laaja opiskelijaetupalvelu

Julkaistu 2013-03-01 09:01:46 EET.

TIEDOTE, SAMOK 28.2.2013

Valtakunnalliset opiskelijajärjestöt yhdistävät voimansa uuteen kortti- ja etupalveluun, jonka piiriin kuuluu jatkossa noin 350 000 opiskelijaa yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, lukioissa ja ammattioppilaitoksissa.

Suomen ylioppilaskuntien liitto, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI, Suomen Lukiolaisten Liitto, Oy HYY-Yhtiöt Ab ja Oy Suomen Lyyra Ab ovat tänään toteuttaneet liiketoimintakaupan, jossa nykyisen opiskelijapalvelukokonaisuus Lyyran toiminta ja henkilöstö siirtyvät opiskelijajärjestöjen perustamalle uudelle yritykselle, SPV Services Finland Oy:lle.  Lisäksi Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK:n hallitus esittää 16.4. pidettävälle ylimääräiselle liittokokoukselleen järjestelyyn osallistumista. Nykyinen Lyyra-nimi ja verkkopalvelu säilyvät toiminnassa toistaiseksi.

SPV Services Finland Oy tarjoaa jatkossa opiskelijoille valtakunnallisia etuja ja yritysyhteistyökumppaneille tehokkaita tapoja opiskelijoiden tavoittamiseen erityisesti sähköisten kanavien kautta. Yritys muun muassa ylläpitää tekniikkaa, jonka avulla opiskelijat voivat todentaa opiskelijastatuksensa verkon yli. Lisäksi yhtiö tuottaa syksystä alkaen maksamiseen soveltuvaa MasterCard-opiskelijakorttia yhteistyössä Elisan kanssa. Toiminnan ytimeen kuuluva opiskelijarekisteritoiminta siirretään opiskelijajärjestöjen yhteyteen perustettavalle yksikölle SPV Services Finlandin keskittyessä kaupalliseen toimintaan.

”Tämä on suomalaiselle opiskelijaliikkeelle historiallinen päivä – näin laajaa, oppilaitosrajat ylittävää toiminnallista yhteistyötä ei liene koskaan aiemmin tehty. Toiminnan kattavuus lupaa hyvää myös liiketoiminnallisille edellytyksille. Uskomme, että pystymme tekemään sekä kannattavaa toimintaa että tuottamaan samalla erinomaisia palveluita jäsenillemme”, sanovat opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat Marina Lampinen (SYL), Aleksej Fedotov (SAKKI), Daniel Sazonov (SLL) ja MikkoValtonen (SAMOK).

”Opiskelijajärjestöt vastaanottavat Lyyran liiketoiminnot hyvässä tilanteessa. Lyyran viime vuosi oli voitollinen, ja Elisan kanssa tehty kattava yhteistyösopimus antaa erinomaisen pohjan tulevalle toiminnalle. HYY-Yhtiöt jää uudessa yrityksessä alle 20 prosentin vähemmistöosakkaaksi ja neuvoo uutta liiketoimintaa alkuun. Tavoitteemme on yhdessä etsiä uusi osakas lähitulevaisuudessa”, toteaa Oy Suomen Lyyran Ab:n hallituksen puheenjohtaja ja Oy HYY-Yhtiöt Ab:n toimitusjohtaja Mauri Laurila.


Lisätietoja:

SPV Services Finland, hallituksen puheenjohtaja Matti Parpala, 041 515 2225

HYY-Yhtiöitä ja Lyyran liiketoimintakauppaa koskevat asiat: HYY-Yhtiöiden toimitusjohtaja Mauri Laurila, 040 502 1479

Takaisin