Sisäiset auditoijat liikkeellä 14.- 15.2.

Julkaistu 2012-02-13 14:10:58 EET.

Vaasan ammattikorkeakoulun vuosittainen sisäinen auditointi toteutetaan tiistaina ja keskiviikkona 14.-15.2!

Sisäisen auditoinnin teemat vaihtuvat vuosittain, tänä vuonna kohteeksi on valittu pedagoginen ohjelma, TKI-toiminta ja sen integroiminen opetukseen, sekä ulkoinen viestintä ja markkinoinnin vaikuttavuus.

Sisäinen auditointi on kehittävää havainnointia, jolla pyritään löytämään sekä kehittämiskohteita, että hyviä käytänteitä. Havaintoja tehdään pääasiassa haastattelemalla henkilökuntaa ja opiskelijoita. Tänä vuonna havaintoja kerätään myös kaikille opiskelijoille suunnatulla verkkokyselyllä markkinointi-teemaan liittyen. Haastattelijoina toimivat auditointiparit, jossa toinen haastattelija on opettaja, toinen opiskelija. Auditoijina toimii yhteensä 9 opettajaa ja 9 opiskelijaa.

Myös auditoinnin kohteena olevat osastot vaihtuvat vuosittain, tänä vuonna vuorossa ovat tietotekniikan, tietojenkäsittelyn ja sosiaalialan osastot. Erityisesti osaa näiden alojen henkilökunnasta ja opiskelijoista tullaan siis lähestymään haastattelupyynnöin.

Haastattelut eivät vaadi valmistautumista, riittää, kun haastateltava kertoo oman näkemyksenä ja kokemuksensa haastattelijoiden kysymyksiin. Kysymykset eivät ole vaikeita, vaan koskevat opiskelua tai työskentelyä VAMKissa. Tarkoituksena on saada kattava näkemys siitä, miten meillä toimitaan, ja miten voisimme toimia vieläkin laadukkaammin.

Toivomme, että osaltanne autatte meitä Vamkin kehittämisessä kertoen omia kokemuksianne, mikäli teidät kutsutaan auditointihaastatteluun. Kiitämme jo etukäteen arvokkaasta panoksestanne!

Lisätietoja: Tarja.Kettunen@puv.fi tai Sanna.Torkko@puv.fi

Takaisin