Puolalaisprofessori Pawel Nowak tapasi ympäristöteknologian opiskelijoita

Julkaistu 2012-02-22 08:38:42 EET.

VAMKin ja Novian ympäristöteknologian opiskelijoilla oli tilaisuus tavata Puolan tiedeakatemian professori Pawel Nowak. Professori Nowak on maailmanlaajuisesti tunnettu sulfidimineraalien kemian asiantuntija, jonka tieteellinen mielenkiinto on viime vuosina kohdistunut erityisesti kaivosten jätealueilla tapahtuvan sulfidien hapettumisen aiheuttamiin ympäristöongelmiin.

Technobothnian ympäristölaboratoriossa parin viikon ajan työskentelevä professori Nowak tukee asiantuntemuksellaan VAMKin, Novian, Åbo Akademin ja Yrkesakademin yhteistä Precikem-projektia. Projektin perimmäisenä tavoitteena on kehittää kemiallisia täsmämenetelmiä, joiden avulla Pohjanmaalla yleiset happamat sulfaattimaat voidaan säilyttää ympäristön kannalta kestävällä tavalla maanviljelyskäytössä.

Sekä kaivosjätteiden että happamien sulfaattimaiden tapauksessa ympäristöongelmat aiheutuvat sulfidien hapettumisesta, jolloin reaktiotuotteena muodostuu myös happoa.  Muutamia tuhansia vuosia sitten olosuhteet Pohjanmaan kohdalla lainehtineessa Litorina-meressä suosivat metallien saostumista merenpohjan sedimentteihin sulfidiyhdisteinä. Vuosituhansien kuluessa maa on kohonnut ja Pohjanmaan rannikko on kymmenien kilometrien leveydeltä entistä merenpohjaa. Kun sulfidipitoisia maita ojitetaan ja kuivataan maanviljelyskäyttöön, sulfidit joutuvat kosketuksiin ilman kanssa muodostaen rikkihappoa. Sade- ja sulamisvedet huuhtovat rikkihapon ja siihen maaperästä liukenevat metallit vesistöihin, jolloin seurauksena on muun muassa kalakuolemia.

Nowak-ja-opiskelijat-web.jpg

Puolalainen sulfidimineraalien kemian asiantuntija Pawel Nowak luennoi ympäristöteknologian opiskelijoille.


Teksti: Pekka Stén
Kuva: Thomas Andersson

Takaisin