Projektikilpailu tekniikan opiskelijoille: INSSIFORUM 2017

Julkaistu 2016-10-03 11:00:49 EEST.

Kilpailun kohteena ovat opiskelijoiden tekemät projektit, joiden tavoitteena on ammattitaidon kehittyminen. Kilpailun tulosten julkaisu, palkintojen jako ja töiden esittely tapahtuvat INSSIFORUM 2017 -tapahtumassa Lahden Sibeliustalolla maaliskuun 22. ja 23. päivinä 2017. Kilpailua koordinoi Lahden ammattikorkeakoulu. Vuoden 2017 projektikilpailu noudattaa INSSIFORUM 2015:ssa ollutta Metropolia ammattikorkeakoulun luomaa mallia projektikilpailusta.

Kilpailun tavoitteena on:

 • Tuoda esille työelämän ja opiskelun yhteistyötä
 • Asettaa opiskelijat forumin ja insinöörikoulutuksen kehittämisen näkyväksi osaksi
 • Korostaa oppimisen iloa ja moniulotteisuutta oikeita hankkeita tekemällä

Ehdokkaiden nimeäminen - kuka voi osallistua

Kilpailuun voi osallistua korkeakouluopiskelijat ryhminä, joissa vähintään 1/3 jäsenistä on tekniikan opiskelijoita. Tehtyjen projektien tulee olla:

 • Opintopisteytettyjä opiskelijaprojekteja, ei opinnäytetöitä
 • Arvioitu elinkeinoelämän taholta
 • Laajuudeltaan minimissään 5 ects/opiskelija, 2 opiskelijaa/ryhmä, ylärajaa ei ole.
 • Raportoituna niin, että mukana on englanninkielinen tiivistelmä, muuten raportointikieli voi olla suomi, ruotsi tai englanti

Arviointikriteerit

Arvioinnissa käytetään pisteytysmenetelmää, joka ottaa huomioon seuraavat näkökulmat:

 • Työelämäyhteistyö, monialaisuus ja hyödynnettävyys
 • Innovatiivisuus, toteutettavuus ja taloudellisuus
 • Projektinhallinta, työnjako ja viestintä
 • Pohdinta omasta oppimiskokemuksesta ja oma kriittinen arviointi projektin onnistumisesta, sudenkuopat – “lessons learned”
 • Elinkeinoelämän arvio, opettajan suositus
 • Työn esittely noin kolmen minuutin pituisena “hissipuhe”-videona

Projektityön tulisi edistää jotain alla mainituista tavoitteista:

 • Yritysten tuotteiden, palveluiden tai toiminnan kehittäminen teknologian avulla
 • Kilpailuetua tuottava energiatehokkuus ja ympäristöosaaminen
 • Kiertotalouden edistäminen
 • Yritysverkoston toiminnan kehittäminen
 • Yritysten kansainvälistymisen edistäminen

Valintaprosessi ja aikataulu

Kilpailuun ilmoittaudutaan toimittamalla materiaali arvioitavaksi määräaikaan mennessä. Projektiryhmä toimittaa arvioitavaksi:

 • Projektin loppuraportin (sisältää projektisuunnitelman ja englanninkielisen tiivistelmän)
 • Elinkeinoelämän arvion työstä (voi sisältyä projektiraporttiin)
 • Opettajan arvion työstä
 • ”Hissipuhe” -esittelyvideon

Kaikki materiaali toimitetaan e-lomakkeen kautta, tekstitiedostot liitetiedostoina ja video linkkinä.
Projektit tulee toimittaa arvioitaviksi viimeistään tammikuun 2017 loppuun mennessä. Esiteltäväksi kutsuttavista töistä toimitetaan tieto osallistujille 28.2.2017 mennessä. Varsinaiset palkinnot julkistetaan INSSIFORUM 2017 – tapahtumassa Lahdessa 22.3.2017.

Palkintolautakunta

Projektit arvioi monialainen toimikunta, johon kuuluu teollisuuden, ammattikorkeakoulujen sekä opiskelijoiden edustajia.

 • Pär-Gustaf Relander, Lahden Teollisuusseura ry
 • Anne Ahkola-Lehtinen, Teknologiateollisuus ry
 • Anni Siltanen, Kemianteollisuus ry
 • Paavo Lyytikäinen, Metsäteollisuus ry 
 • Tapio Kari, Rakennusteollisuus RT ry
 • Hannu Saarikangas, Insinööriliitto ILT ry
 • Katriina Schrey-Niemenmaa, Metropolia AMK
 • Opiskelijaedustaja, Lahden AMK
 • Maarit Fränti, Lahden AMK, pj.

Palkinnot

Parhaimmiksi arvioidut työt palkitaan stipendirahastosta. Toimikunta päättää stipendirahan jakamisesta haluamallaan tavalla. Palkittua ryhmää ohjannut opettaja saa kunniakirjan. Forumiin sitoutuneille ja hyväksytyille töille järjestetään esittelymahdollisuus forumissa, posterina tai ohjelmakorin osana. Lisäksi parhaaksi arvioidusta työstä / parhaiksi arvioiduista töistä kootaan keynote-esitys.

Lisätietoja:
Lea Heikinheimo lea.heikinheimo@lamk.fi, 050-305 1046

Takaisin