PK-Inno vei opettajat yrityksiin

Julkaistu 2016-12-15 15:49:36 EET.

Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on tehdä opetusta palvelevaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä, joka tukee myös työelämää sekä alueen kehitystä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on halunnut tukea ammattikorkeakoulujen ja yrityselämän keskinäistä vaikuttavuutta erilaisilla toimilla: esimerkiksi Pk-Inno-hankkeessa kehitettiin yritysyhteistyötä pk-yritysten kanssa henkilövaihdon avulla.  

- Tavoitteena oli luoda ja viedä käytäntöön toimintamalli, jolla ammattikorkeakouluista saadaan pk-yrityssektorille aikaan laajaa ammattikorkeakoulun henkilöstön vaihtoa ja suoraan yrityksille kohdentuvia nopeavaikutteisia kehittämistoimenpiteitä, kertoo VAMKissa hanketta vetänyt Kenneth Norrgård.

Pohjana oli osin lyhyellä ajanjaksolla toteutettavat toimenpiteet, joiden kautta yritys kokisi nopeasti hyötyvänsä yhteistyöstä. Samalla tavoitteena oli käynnistää pitempikestoisia toimenpiteitä

- Yrityskäyntien tukena toimivat hankkeessa kehitetyt E2B- eli Education to Business -kortit, joissa on kuvattu ammattikorkeakoulun tarjoamia yhteistyömuotoja sekä yrittäjän, opettajan ja opiskelijan rooleja eri muodoissa omina kortteinaan, kuvailee Norrgård.

opettajat_pk_inno.jpg

VAMKin opettajia kokoontui keskustelemaan hankkeen tuloksista yhteisen kahvihetken ja päätöstilaisuuden merkeissä torstaina 15.12.

Uusi malli yhteistyöhön

Hankkeen koordinoijana toimi Seinäjoen ammattikorkeakoulu, ja mukana olivat VAMKin lisäksi Jyväskylän, Tampereen ja Oulun ammattikorkeakoulut. Yhteisesti hankkeessa luotiin perusmalli ammattikorkeakoulujen ja yritysten yhteistyöhön.

- Tärkeimmiksi muodostuivat hankkeen alussa toteutettu koulutus Kuunteleva asiakaskohtaaminen sekä hankkeen aikana luotu win-win-win -toimintamalli ja yrityksen tarvekartoitus, Norrgård kertoo.

Käytännön toteutuksessa eri ammattikorkeakouluilla oli erilaisia versioita yritysyhteistyöstä.

- Yhteisissä tapaamisissa ja workshopissa huomasimme, että jokaisella ammattikorkeakoululla oli olemassa hyviä käytäntöjä liittyen yritysyhteistyöhön. Uudet toimintatavat tulevat osaksi jo olemassa olevia rakenteita ja tapoja, Norrgård toteaa.

aijola_norrgard.jpg

Projektipäällikkönä hankkeessa toimi Juha-Matti Päivölä (vas.) Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. VAMKissa hanketta veti Kenneth Norrgård (oik.).

Työ ja verkosto rikkaammiksi

Hankkeen aikana saavutettiin runsaasti yrityskontakteja sekä tehtiin erilaisia toimia yritysten kanssa ja niiden tarpeisiin.

- Myös opettajat kertoivat, että omia tavoitteita oli saavutettu ja yhteistyö oli auttanut heitä kehittämään opetuksen toteutustapoja sekä rikastuttamaan työn sisältöä, summaa Norrgård.  

Hanke auttoi osallistuvia ammattikorkeakouluja saavuttamaan strategisia tavoitteita kasvattamalla yritysyhteistyön määrää sekä kehittämällä sisältöä.

- Yritysten palautteiden mukaan yhteistyö oli onnistunutta ja sille haluttiin jatkoa, iloitsee Norrgård.

 Pk-Inno-hankkeen toimenpiteistä ja tuloksista tehdään yhteinen julkaisu. Hanke päättyy 31.12.2016.

norrgard_pk_inno.jpg

Hankkeen mielenkiintoisinta antia oli tutustuminen eri ammattikorkeakoulujen hyviin käytäntöihin, kertoi Kenneth Norrgård.

Teksti ja kuvat: Eliina Salmela

Takaisin