Opiskelu on elämän #parastaaikaa – hae 6.4. mennessä!

Julkaistu 2016-04-06 13:02:00 EEST.

Korkeakoulujen suomenkielisten koulutusten yhteishaku käynnistyy keskiviikkona 16.3. ja kestää 6.4. klo 15.00 asti. Päivä- ja monimuotototeutuksiin haetaan yhtä aikaa osoitteessa www.opintopolku.fi. Opinnot alkavat syksyllä 2016.

Päiväopintoja VAMKissa voi opiskella 11 suomenkielisessä koulutuksessa. Lisäksi työn ohessa suoritettavina monimuoto-opintoina on tarjolla amk- ja ylempään amk-tutkintoon johtavia koulutuksia sekä avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.

VAMKissa voi opiskella insinööriksi, tradenomiksi, sosionomiksi, sairaanhoitajaksi tai terveydenhoitajaksi. Liity energiseen joukkoomme ja vietä elämäsi #parastaaikaa!

VAMKin päiväopinnot

Päivätoteutuksella (eli aiemmin nuorten koulutus) tarkoitetaan arkipäivisin tapahtuvaa opiskelua. Opinnot on tarkoitettu kaikille ikään katsomatta.

  • Tekniikan alalta insinööriksi.  Tekniikan alat tarjoavat kilpailukykyisen palkan ja työuran, jossa on lähes rajattomat mahdollisuudet työskennellä kiinnostavien haasteiden parissa. Seudulla sijaitseva Pohjoismaiden suurin energiatekniikan keskittymä ja VAMKin tiiviit yhteydet työelämään tarjoavat tekniikan opiskelijoille hyviä mahdollisuuksia työharjoitteluun sekä työnantajille tehtäviin projekteihin ja opinnäytetöihin. Opiskelijat voivat suunnata kansainväliseen projektiharjoitteluun vaasalaisten yritysten palvelukseen ulkomaille.
  • Liiketalouden alalta tradenomiksi. Kansainvälisen ja vientivetoisen Vaasan alueen työnantajat arvostavat kielitaitoisia VAMK-tradenomeja, joilla on monipuolista osaamista tiimityöskentelystä verkostoitumiseen. Opinnoissa voi erikoistua kansainväliseen kauppaan, markkinointiin, taloushallintoon tai oikeushallintoon. Yhteistyö yrityselämän kanssa on tiivistä, ja opintoihin sisältyy käytännön ongelmatilanteiden ratkomista tehtävien ja projektitöiden avulla.
  • Tietojenkäsittelyn alalta IT-tradenomiksi. Tietojenkäsittelyn koulutuksesta valmistuu tradenomeja, joilla on laaja näkemys tietotekniikan soveltamismahdollisuuksista liiketoiminnassa. Asiantuntevat opettajat, innovatiiviset opetusmenetelmät ja hyvät verkostot alueen työelämään takaavat valmistuneille työnantajien arvostaman monipuolisen osaamisen. Opiskelija voi erikoistua joko web- ja mobiilipalveluiden sekä tietojärjestelmien rakentamiseen tai web- ja digitaaliseen sisällöntuotantoon.
  • Sosiaali- ja terveysalalta sairaanhoitajaksi, terveydenhoitajaksi tai sosionomiksi. Sosiaali- ja terveysala tarjoaa runsaan kirjon ammatteja, joissa saa tehdä työtä ihmisten kanssa ja heidän hyväkseen elämän kaikilla osa-alueilla. Vaasan seutu tarjoaa erinomaiset lähtökohdat monikulttuurisessa ja kaksikielisessä ympäristössä työskentelyyn. Opiskelussa käytetään opiskelijakeskeisiä opetusmenetelmiä, kuten verkko-opetusta, simulointia ja digitaalista tarinankerrontaa.

hae-vamkiin.png

VAMKin monimuoto-opinnot

Monimuotototeutuksessa (eli aiemmin aikuiskoulutus) opinnot suunnitellaan joustaviksi niin, että opiskelija voi suorittaa niitä työn ohella tai toiselta paikkakunnalta. Luennot pidetään iltaisin tai viikonloppuisin, lisäksi on itsenäisiä etäopintoja tai verkossa opiskelua.

AMK-tutkintoon johtava koulutus

AMK-tutkintoon johtava koulutus (2-4 vuotta) täydentää opiskelijan aiempaa koulutusta ja työkokemusta.

Ylempi AMK-tutkinto

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (2-3 vuotta) tähtää työelämän kehittämiseen ja lähtee työelämän tarpeista. Se syventää työelämässä tarvitsemaasi asiantuntijuutta ja parantaa mahdollisuuksiasi työelämässä ja uralla etenemiseen. Pohjakoulutusvaatimuksena on alan amk-tutkinto sekä kolmen vuoden työkokemus alalta korkeakoulututkinnon jälkeen. Koulutus tuottaa kelpoisuuden tehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa.

Lisätietoja:
hakijapalvelut@vamk.fi
Puh. 020 693 323 (vaihde)

hae-vamkiin.png

Takaisin