Opiskelijoille valmiuksia muuttuvan työelämän kohtaamiseen

Julkaistu 2016-02-29 13:27:35 EET.

VAMK on mukana VALTE (Valmiina työelämään!) -hankkeessa, jossa autetaan opiskelijoita ymmärtämään työhyvinvoinnin kokonaisuus ja merkitys sekä vaikuttamaan heidän asenteisiinsa, jotta he suhtautuisivat myönteisesti työhön ja sen kehittämiseen. Opintokokonaisuus on kymmenien tuhansien opiskelijoiden tavoitettavissa vuosittain, minkä toivotaan heijastuvan vähitellen työelämään myönteisesti.

Valmistuvat opiskelijat tarvitsevat sellaisia työelämän valmiuksia, tietoja ja taitoja, jotka mahdollistavat tuottavan ja ilmapiiriltään positiivisen työnteon ajoittain myös voimakkaasti muuttuvissa työtehtävissä ja -ympäristöissä. Hankkeen tuloksena syntyy työhyvinvoinnin opintokokonaisuus, jonka opetuksessa käytetään viimeisimpiä digitaalisen tekniikan tarjoamia mahdollisuuksia. Lisäksi järjestetään kansallisia ja alueellisia työhyvinvointiseminaareja sekä muodostetaan oppilaitos- ja opettajaverkostot.

Työhyvinvoinnin opintokokonaisuus pyritään saamaan osaksi opiskelijoiden tutkintoja niin ammattiopistoista, ammattikorkeakouluista kuin yliopistoista valmistuville opiskelijoille. Yleiset työelämätaidot eivät kuulu luontevana osana mihinkään tieteenalaan ja ammattiin, vaan ne on välttämätöntä opettaa omana muuhun koulutukseen integroituna kokonaisuutenaan. Uutta hankkeessa on, että se toteutetaan isona kokonaisuutena, jossa integroidaan kaikkien osapuolten erityisosaaminen.

Keskeisiä teemoja opinnoissa ovat myönteinen suhtautuminen työelämään, oikea työkäyttäytyminen, muutoskyvyn vahvistaminen ja selkeä tietoisuus nykytyöelämän moninaisuudesta ja vaatimuksista. Tällä tavoitellaan työelämän laadun paranemista ja uuden työhyvinvointikulttuurin luomista työpaikoille. Mitä useampi henkilö tiedostaa työhyvinvoinnin, sitä paremmin se leviää työpaikoille ja saa aikaan toivottuja vaikutuksia.

Hankkeen päätoteuttaja on Turun yliopiston informaatioteknologian laitos. Osatoteuttajina ovat Vaasan ammattikorkeakoulun lisäksi Turun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto ja ammattikorkeakoulu, Oulun seudun ammattiopisto, Jyväskylän yliopisto ja ammattikorkeakoulu, Vaasan yliopisto, Lapin yliopisto sekä Saimaan ammattikorkeakoulu.

Hanke toteutetaan 1.11.2015 - 31.10.2018 ja se tukee yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä ammattiopistojen välistä yhteistyötä kansallisesti ja alueellisesti. Hankkeen budjetti on 1,6 miljoonaa euroa, josta 1,2 miljoonaa euroa kattaa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) avustus.

STM_logo.jpg                                                                                                                                

www_logo_vipuvoimaa.jpg             EU_ESR-lippulogo-14-20_www.jpg

Takaisin