Opiskelijat sovelsivat uutta jäljitysteknologiaa Vaasan seudun logistiikkaan

Julkaistu 2017-03-06 11:17:15 EET.

VAMKin kansainvälisen kaupan opiskelijoiden hankeharjoituskurssin teemana oli digitalisaatio logistiikassa. Aihe valikoitui vahvasti ajankohtaisuuden ansiosta sekä toimeksiantaja Oy Gambit Labs Ab:n tarpeesta löytää sovelluskohteita kehittämälleen uudelle jäljityslaitteelle.

Kurssin alussa opiskelijajoukko jaettiin tiimeihin ja tiimit työstivät laajasta aihealueesta itseään eniten kiinnostavat tutkimuskysymykset. Kysymysten aikaansaamista vauhditti toimeksiantajayrityksen edustajan Mari Huuhkan innostava aloitusluento.

Työskentely jatkui viikoittain opinnäytetyöprosessia mukaillen. Aihetta työstettiin ensin teoreettisella tarkastelulla, jota täydennettiin pienimuotoisella empiirisellä tutkimuksella.

- Toimeksiantajan toiveena oli saada potentiaalinen sovelluskohde jostain Vaasan seudun toimialasta, kertoo kurssin opettajana toiminut Leena Pommelin-Andrejeff.

www_ryhmäkuva_hankevamk3.jpg

VAMKin kolmannen vuoden opiskelijoita hankeharjoituskurssin esitystilaisuudessa. Taustalla Leena Pommelin-Andrejeff (VAMK), Mari Huuhka (Gambit) ja Anna Måtts-Fransén (VASEK).

Hyviä näkökulmia ja mainioita ideoita

Opiskelijat laativat tuotoksista kirjallisen raportin, ja kurssin päättyessä valmiit työt esitettiin toimeksiantajalle.

- Tulokset olivat mainioita. Opiskelijoiden tietämys logistiikasta ja jäljitysteknologiasta eri toimialoilla kasvoi hurjasti, iloitsee Pommelin-Andrejeff.

Erinomaisia käyttökohteita löytyi varastonhallinnasta, tavaran vastaanotosta, vaarallisten aineiden käsittelystä, maantiekuljetusten päästöjen mittaamisesta sekä hoitotyöstä kotisairaanhoidossa.

- Esitystilaisuudessa oli ilo seurata opiskelijoiden aikaansaannoksia. Toimeksiantajaltakin he saivat hyvää rakentavaa palautetta, kertoo Pommelin-Andrejeff.

Mari Huuhka ja VASEK:in Anna Måtts-Fransén kiittelivät opiskelijoita uusista ideoista ja näkökulmista:

- Tätä meidän jokapäiväinen työmme juuri on: työskentelemme juuri samanlaisten asioiden parissa, Huuhka totesi.

Puurtaminen kannatti

Kurssi huipentui lasien kilistelyyn. Vaikka kuohuviini ei aitoa ollutkaan, niin onnistumisen ja maaliin pääsyn tunne oli loistava. Sokerina pohjalla Gambit palkitsi kehityskelpoisimman sovelluksen paperiteollisuuden varastonhallintaan eli Ilari Tuomisen, Sami Saaren ja Jorma Pitkäsen työn.

- Parasta kurssilla lienee kuitenkin käytännön harjaantuminen omaa itsenäistä opinnäytetyöprosessia varten, sillä valmistuminen kuluvan vuoden aikana on useimpien opiskelijoiden tavoitteena. Tästä opekin tykkää!

www_tarjoilut_hankevamk2.jpg 
Makeaa saada kurssi onnekkaasti päätökseen.

 www_Voittajatiimi.jpg
Voittajatiimin on helppo hymyillä. Kuvassa Mari Huuhka, Ilari Tuominen, Sami Saari ja Jorma Pitkänen.

Teksti: Leena Pommelin-Andrejeff
Kuvat: Eliina Salmela, Leena Pommelin-Andrejeff

Takaisin