Opiskelijat kertovat: Varjoteatterilla erilaisuuden hyväksymiseen

Julkaistu 2016-06-08 08:37:30 EEST.

Teimme varhaiskasvatuksen ja etiikan kurssilla yhteisprojektin, joka oli varjoteatteriesitys. Jokainen pienryhmä suunnitteli ja kokosi tarinan, joka käsitteli jotain eettistä ongelmaa sekä pulmatilanteen ratkaisua. Lopuksi varjoteatteriesitykset esitettiin päiväkoti-ikäisille, alle 6-vuotiaille lapsille.

www_VARJOTEATTERI.jpg

Jokainen ryhmä kokosi tarinansa niin, että se soveltui lapsille ja oli heille ymmärrettävissä.

Meidän pienryhmämme päätti keskittyä eettiseen ongelmaan, joka käsitteli erilaisuutta ja sen hyväksymistä. Myös avoimuus, toisen asemaan asettuminen sekä huomioiminen olivat meidän tarinamme ydinasioita. Pyrimme siihen, että esityksen kautta lapset oppisivat empatiaa omassa elämässään. Halusimme tuoda esiin myös sitä, että kaikkien kanssa tulisi tulla toimeen.

Haasteenamme oli saada koottua varjoteatteriesitys niin, että lapset ymmärtäisivät eettisen ongelmamme ytimen. Mielestämme onnistuimme tuomaan hyvin ja selkeästi esiin lapsille tarinamme perimmäisen tarkoituksen opettavaisella tavalla.

www_esitys.jpg

Kaikki varjoteatteriesitykset kertoivat päiväkoti- ja koulumaailmasta. Osa esityksistä oli suunnattu lapsille ja osa henkilökunnalle tai lasten vanhemmille. Kuva: Riikka Kainu, Sanna Eklund

Luovaa työskentelyä

Päätimme tehdä dinosaurushahmot varjoteatteriesitykseemme, sillä ajattelimme että ne ovat mielenkiintoisia seurata sekä lapset ovat innokkaasti mukana. Teimme myös dinosaurusnaamarit lapsille, jotta hekin pääsisivät osaksi esitystä ja heti mukaan tarinaamme.

Käsikirjoitusta tehdessämme saimme melkein heti idean siitä, mitä aihetta alamme työstämään. Huomasimme, kuinka helposti saimme koottua käsikirjoitusta kasaan, ja yllätyimme positiivisesti siitä, mitä luovan työn tekeminen antaa meille. Jokainen pääsi toteuttamaan omaa luovuuttaan askartelussa sekä lavasteiden teossa. Tällainen erilainen työskentelytapa toimi mielestämme hyvin, sillä saimme sisäistettyä mielestämme hyvin vaikeitakin eettisiä ongelmia luovalla tavalla. Käytimme työssämme Restin eettistä toimintamallia, jonka saimme sisällytettyä tarinaamme sujuvasti sekä ymmärrettävästi.

www_hahmot.jpg

Varjoteatteri on erinomainen ilmaisukeino esimerkiksi tunteiden ja erilaisuuden kuvaamiseen sekä käsittelyyn. Varjoteatterin keinoin on helppo lähestyä vaikeitakin aiheita. Kuva: Riikka Kainu, Sanna Eklund

Kiitollinen yleisö

Varjoteatteriesityksessä oli positiivista myös se, että saimme jo ennen esitystä, esityksen aikana sekä esityksen jälkeen positiivista palautetta etenkin lapsilta, sillä he olivat niin sisällä tarinassamme ja avoimesti mukana. Oli mahtavaa huomata, kuinka lapset olivat mukana esityksen kulussa ja he uskaltavat ilmaista mielipiteensä suoraan, mikä ei välttämättä olisi tapahtunut, jos meillä olisi ollut pelkkä aikuisyleisö.

Saimme seurata muiden luokkamme ryhmien esityksiä. Samalla opimme uusia tapoja, miten voisi käyttää Restin eettistä toimintamallia. Tämän varjoteatteriprojektin myötä voimme hyödyntää oppimaamme teoriaa tulevaisuudessa opiskelussa sekä työelämässä, ja osaamme katsoa asioita eri näkökulmista sekä myös luovalla tavalla toteuttaen. Osaamme tämän työn myötä myös ajatella sitä, miten ilmaisemme itseämme eri asiakasryhmien kanssa.

Katso varjoteatteriesitysten trailer!

Teksti ja ylin kuva: Sosionomiopiskelijat Henna Tihinen, Fiina Mäki-Leppilampi, Ezgi Sezer Söderberg, Elisa Tuisku

Takaisin